Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2842(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0107/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/09/2014 - 10.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0026

Protokoll
Neljapäev, 18. september 2014 - Strasbourg

10.5. ELi reageering Ebola puhangule (hääletus)
CRE

Resolutsiooni ettepanekud B8-0107/2014, B8-0108/2014, B8-0114/2014, B8-0115/2014, B8-0119/2014, B8-0124/2014 ja B8-0126/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0107/2014

(asendades B8-0107/2014, B8-0108/2014, B8-0114/2014, B8-0119/2014 ja B8-0126/2014),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Davor Ivo Stier, Peter Liese, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Gabrielius Landsbergis, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Françoise Grossetête, Annie Schreijer-Pierik, Philippe Juvin, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini ja Ivana Maletić fraktsiooni PPE nimel;

Knut Fleckenstein, Kathleen Van Brempt, Norbert Neuser, Matthias Groote, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Maria Arena, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Nicola Caputo, Christel Schaldemose, Gilles Pargneaux, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Glenis Willmott, Andi Cristea ja Vilija Blinkevičiūtė fraktsiooni S&D nimel;

Nirj Deva ja Jan Zahradil fraktsiooni ECR nimel;

Charles Goerens, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Dita Charanzová, Catherine Bearder, Robert Rochefort, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Petr Ježek, Fredrick Federley, Andrus Ansip, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivan Jakovčić, Kathleen Van Brempt ja Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel;

Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Keith Taylor, Bart Staes, Judith Sargentini, Jean Lambert ja Claude Turmes fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao.

Vastu võetud (P8_TA(2014)0026)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0115/2014 ja B8-0124/2014 muutusid kehtetuks.)

Sõnavõtt

Beatrix von Storch.

Õigusalane teave