Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2842(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0107/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/09/2014 - 10.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0026

Pöytäkirja
Torstai 18. syyskuuta 2014 - Strasbourg

10.5. EU:n toimet Ebola-epidemian torjumiseksi (äänestys)
CRE

Päätöslauselmaesitykset B8-0107/2014, B8-0108/2014, B8-0114/2014, B8-0115/2014, B8-0119/2014, B8-0124/2014 ja B8-0126/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0107/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0107/2014, B8-0108/2014, B8-0114/2014, B8-0119/2014 ja B8-0126/2014)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Davor Ivo Stier, Peter Liese, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Gabrielius Landsbergis, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Françoise Grossetête, Annie Schreijer-Pierik, Philippe Juvin, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini ja Ivana Maletić PPE-ryhmän puolesta

Knut Fleckenstein, Kathleen Van Brempt, Norbert Neuser, Matthias Groote, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Maria Arena, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Nicola Caputo, Christel Schaldemose, Gilles Pargneaux, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Glenis Willmott, Andi Cristea ja Vilija Blinkevičiūtė S&D-ryhmän puolesta

Nirj Deva ja Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta

Charles Goerens, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Dita Charanzová, Catherine Bearder, Robert Rochefort, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Petr Ježek, Fredrick Federley, Andrus Ansip, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivan Jakovčić, Kathleen Van Brempt ja Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta

Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Keith Taylor, Bart Staes, Judith Sargentini, Jean Lambert ja Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta

Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao.

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0026)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0115/2014 ja B8-0124/2014 raukesivat.)

Puheenvuoro:

Beatrix von Storch.

Oikeudellinen huomautus