Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2844(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0111/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/09/2014 - 10.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0028

Протокол
Четвъртък, 18 септември 2014 г. - Страсбург

10.7. Положението в Либия (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0111/2014, B8-0120/2014, B8-0131/2014, B8-0132/2014, B8-0133/2014, B8-0135/2014 и B8-0136/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0111/2014

(за замяна на B8-0111/2014, B8-0120/2014, B8-0131/2014, B8-0132/2014 и B8-0135/2014):

внесени от следните членове на ЕП:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Мария Габриел, Francisco José Millán Mon, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Monica Macovei, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica и Ivana Maletić, от името на групата PPE;

Ana Gomes, от името на групата S&D;

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga и Valdemar Tomaševski, от името на групата ECR;

Marietje Schaake, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Andrus Ansip, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivan Jakovčić, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius и Louis Michel, от името на групата ALDE;

Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo и Ignazio Corrao.

приема се (P8_TA(2014)0028)

(Предложенията за резолюции B8-0133/2014 и B8-0136/2014 отпадат.)

Правна информация