Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2844(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0111/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/09/2014 - 10.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0028

Zápisnica
Štvrtok, 18. septembra 2014 - ŠtrasburgFinálna verzia

10.7. Situácia v Líbyi (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0111/2014, B8-0120/2014, B8-0131/2014, B8-0132/2014, B8-0133/2014, B8-0135/2014 a B8-0136/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0111/2014

(nahrádzajúci B8-0111/2014, B8-0120/2014, B8-0131/2014, B8-0132/2014 a B8-0135/2014):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Francisco José Millán Mon, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Monica Luisa Macovei, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica a Ivana Maletić v mene skupiny PPE;

Ana Gomes v mene skupiny S&D;

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga a Valdemar Tomaševski v mene skupiny ECR;

Marietje Schaake, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Andrus Ansip, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivan Jakovčić, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius a Louis Michel v mene skupiny ALDE;

Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao.

Prijatý (P8_TA(2014)0028)

(Návrhy uznesenia B8-0133/2014 a B8-0136/2014 sa stali bezpredmetnými.)

Právne oznámenie