Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2781(DEA)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0081/2014

Indgivne tekster :

B8-0081/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/09/2014 - 10.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


Protokol
Torsdag den 18. september 2014 - StrasbourgEndelig udgave

10.9. Delegeret forordning - varer med oprindelse i bestemte AVS-lande (afstemning)
CRE

Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 105, stk. 4, af medlemmerne Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis og Sofia Sakorafa for GUE/NGL-Gruppen og Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen: Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/.. af 25. juli 2014 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 527/2013 af 21. maj 2013 for så vidt angår udelukkelse af en række lande fra listen over regioner eller stater, der har afsluttet forhandlinger 2014/2781(DEA) (B8-0081/2014)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Forkastet

Juridisk meddelelse