Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2781(DEA)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0081/2014

Esitatud tekstid :

B8-0081/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/09/2014 - 10.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Neljapäev, 18. september 2014 - StrasbourgLõplik väljaanne

10.9. Delegeeritud määrus teatavatest AKV piirkonna riikidest pärit tooted (hääletus)
CRE

Resolutsiooni ettepanek, mille kodukorra artikli 105 lõike 4 kohaselt esitasid parlamendiliikmed Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis ja Sofia Sakorafa fraktsiooni GUE/NGL nimel ning Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel komisjoni 25. juuli 2014. aasta delegeeritud määruse (EL) nr …/... kohta, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 (millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus) I lisa, mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrusega (EL) nr 527/2013 seoses mitme riigi väljajätmisega läbirääkimised lõpule viinud piirkondade ja riikide loetelust (2014/2781(DEA)) (B8-0081/2014)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud

Õigusalane teave