Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2781(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0081/2014

Ingivna texter :

B8-0081/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/09/2014 - 10.9
Röstförklaringar

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 18 september 2014 - StrasbourgSlutlig utgåva

10.9. Delegerad förordning – produkter med ursprung i vissa AVS-stater (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag, i enlighet med artikel 105.4 i arbetsordningen, från Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis och Sofia Sakorafa för GUE/NGL-gruppen, samt Ska Keller för Verts/ALE-gruppen: om kommissionens delegerade förordning (EU) nr .../... av den 25 juli 2014 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts, ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 527/2013 av den 21 maj 2013 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1528/2007 vad gäller strykning av ett antal länder från förteckningen över regioner eller stater som slutfört förhandlingar (2014/2781(DEA)) 2014/2781(DEA) (B8-0081/2014)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades

Rättsligt meddelande