Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 18. september 2014 - StrasbourgKončna izdaja

14. Stališče Sveta v prvi obravnavi

Predsednik je v skladu s členom 64(1) Poslovnika sporočil, da je od Sveta prejel naslednje stališče, skupaj s pripadajočimi obrazložitvami in stališčem Komisije:

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2001/18/ES glede možnosti držav članic, da omejijo ali prepovejo gojenje gensko spremenjenih organizmov (GSO) na svojem ozemlju (10972/3/2014 - C8-0145/2014 - 2010/0208(COD))+
posredovano pristojni: ENVI

Trimesečni rok, ki ga ima na razpolago Parlament, začne teči z jutrišnjim dnem, 19. septembra 2014.

Pravno obvestilo