Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000082/2014

Esitatud tekstid :

O-000082/2014 (B8-0042/2014)

Arutelud :

PV 24/11/2014 - 17
CRE 24/11/2014 - 17

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Esmaspäev, 24. november 2014 - StrasbourgLõplik väljaanne

17. Viivitused 2014.-2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika käivitamisel (arutelu)
CRE

Suuliselt vastatav küsimus (O-000082/2014), mille esitas(id) Iskra Mihaylova regionaalarengukomisjoni nimel komisjonile: Viivitused 2014.-2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika käivitamisel (2014/2946(RSP)) (B8-0042/2014)

Iskra Mihaylova esitas küsimuse.

Corina Crețu (komisjoni liige) vastas küsimusele

Sõna võtsid Lambert van Nistelrooij fraktsiooni PPE nimel, Kerstin Westphal fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas William (The Earl of) Dartmouth, Andrew Lewer fraktsiooni ECR nimel, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel, Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel, Monika Vana fraktsiooni Verts/ALE nimel, Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Steeve Briois (fraktsioonilise kuuluvuseta), Franc Bogovič, Isabelle Thomas, Tomasz Piotr Poręba, Martina Michels, Jan Olbrycht, Victor Boștinaru, Josu Juaristi Abaunz, José Manuel Fernandes, Iliana Iotova, Joachim Zeller ja Mercedes Bresso.

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident

Sõna võtsid Claudia Schmidt, José Blanco López, Raffaele Fitto, Viorica Dăncilă, Hugues Bayet ja Tibor Szanyi.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ivana Maletić, Ruža Tomašić ja Stanislav Polčák.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.11.2014protokoll punkt 10.5.

Õigusalane teave