Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 25. november 2014 - Strasbourg

3. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra udvalgene: følgende betænkninger:

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/008 FI/STX Rauma, fra Finland) (COM(2014)0630 - C8-0214/2014 - 2014/2137(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0043/2014)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/005 FR/GAD, fra Frankrig) (COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Anneli Jäätteenmäki (A8-0044/2014)

2) fra medlemmerne: forslag til beslutning (jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 6)

- Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck og Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen om at indhente en udtalelse fra Domstolen om foreneligheden med traktaterne af aftalen mellem Canada og Den Europæiske Union om overførsel og behandling af passagerlisteoplysninger (2014/2966(RSP)) (B8-0265/2014).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik