Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

O-000076/2014 (B8-0035/2014)

Forhandlinger :

PV 25/11/2014 - 5
CRE 25/11/2014 - 5

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Protokol
Tirsdag den 25. november 2014 - Strasbourg

5. Beskæftigelse og sociale aspekter i EU 2020-strategien (forhandling)
CRE

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000076/2014) af Marita Ulvskog for EMPL til Rådet: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter af EU 2020-strategien (2014/2779(RSP)) (B8-0035/2014)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000077/2014) af Marita Ulvskog for EMPL til Kommissionen: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter af Europa 2020-strategien (2014/2779(RSP)) (B8-0036/2014)

Marita Ulvskog begrundede forespørgslerne.

Sandro Gozi (formand for Rådet) og Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: David Casa for PPE-Gruppen, Jutta Steinruck for S&D-Gruppen, Arne Gericke for ECR-Gruppen, Marian Harkin for ALDE-Gruppen, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Laura Agea for EFDD-Gruppen, Krisztina Morvai, løsgænger, Heinz K. Becker, Maria João Rodrigues, Anthea McIntyre, José Inácio Faria, Rina Ronja Kari, Monika Vana, Jane Collins og Joëlle Mélin.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Elisabeth Morin-Chartier, Sergio Gutiérrez Prieto, Zdzisław Krasnodębski, Ilhan Kyuchyuk, Inês Cristina Zuber, Rolandas Paksas, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann, Guillaume Balas, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Verónica Lope Fontagné, Brando Benifei, Ruža Tomašić, Tiziana Beghin, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Agnes Jongerius, Beatrix von Storch, Nicolas Bay, Sven Schulze, Georgi Pirinski, Jeroen Lenaers, Javi López (Formanden oplyste, at der ikke ville være nogen "catch-the-eye" under forhandlingen), Anne Sander, Siôn Simon, Danuta Jazłowiecka, Elena Gentile, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Csaba Sógor, Evelyn Regner, Georges Bach, Eva Kaili, Bogusław Liberadzki og Vladimír Maňka.

Talere: Marianne Thyssen og Sandro Gozi.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

- Marita Ulvskog for EMPL om de beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter af Europa 2020-strategien (2014/2779(RSP)) (B8-0252/2014)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.7 i protokollen af 25.11.2014.

(Mødet udsat kl. 11.00 i afventning af det højtidelige møde)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik