Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

O-000078/2014 (B8-0037/2014)

Rozpravy :

PV 25/11/2014 - 15
CRE 25/11/2014 - 15

Hlasování :

Přijaté texty :


Zápis
Úterý, 25. listopadu 2014 - ŠtrasburkKonečné znění

15. Situace ve Středomoří a nutnost uceleného přístupu EU k migraci (rozprava)
CRE

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000078/2014), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Radě: Situace ve Středomoří a nutnost uceleného přístupu EU k migraci (2014/2907(RSP)) (B8-0037/2014)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000079/2014), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Komisi: Situace ve Středomoří a nutnost uceleného přístupu EU k migraci (2014/2907(RSP)) (B8-0038/2014)

Claude Moraes rozvinul otázky.

Sandro Gozi (úřadující předseda Rady) a Dimitris Avramopoulos (člen Komise) odpověděli na otázky.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Monika Hohlmeier za skupinu PPE, Birgit Sippel za skupinu S&D, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Kristina Winberg, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Laura Agea za skupinu EFDD, Matteo Salvini nezařazený, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Edouard Ferrand, Roberta Metsola, Kashetu Kyenge, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Barbara Spinelli, Bodil Ceballos, Gerard Batten, Eleftherios Synadinos, Esteban González Pons, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ernest Urtasun, Tanja Fajon, Beatrix von Storch, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Elisabetta Gardini, Iliana Iotova, Helga Stevens, Marie-Christine Arnautu, Elissavet Vozemberg, Sylvie Guillaume, Michał Boni, Giovanni La Via, Juan Fernando López Aguilar, Frank Engel, Kati Piri, Mariya Gabriel, Elly Schlein, Salvatore Domenico Pogliese, Miriam Dalli a Miltiadis Kyrkos.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Carlos Coelho, Notis Marias, Marielle de Sarnez, Franz Obermayr a Alessandra Mussolini.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos a Sandro Gozi.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL
místopředseda

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 128 odst. 5 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.

Právní upozornění