Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

O-000078/2014 (B8-0037/2014)

Forhandlinger :

PV 25/11/2014 - 15
CRE 25/11/2014 - 15

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Protokol
Tirsdag den 25. november 2014 - StrasbourgEndelig udgave

15. Situationen i Middelhavsområdet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration (forhandling)
CRE

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000078/2014) af Claude Moraes for LIBE til Rådet: Situationen i Middelhavsområdet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration (2014/2907(RSP)) (B8-0037/2014)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000079/2014) af Claude Moraes for LIBE til Kommissionen: Situationen i Middelhavsområdet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration (2014/2907(RSP)) (B8-0038/2014)

Claude Moraes begrundede forespørgslerne.

Sandro Gozi (formand for Rådet) og Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Monika Hohlmeier for PPE-Gruppen, Birgit Sippel for S&D-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Kristina Winberg, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Laura Agea for EFDD-Gruppen, Matteo Salvini, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Edouard Ferrand, Roberta Metsola, Kashetu Kyenge, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Barbara Spinelli, Bodil Ceballos, Gerard Batten, Eleftherios Synadinos, Esteban González Pons, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ernest Urtasun, Tanja Fajon, Beatrix von Storch, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Elisabetta Gardini, Iliana Iotova, Helga Stevens, Marie-Christine Arnautu, Elissavet Vozemberg, Sylvie Guillaume, Michał Boni, Giovanni La Via, Juan Fernando López Aguilar, Frank Engel, Kati Piri, Mariya Gabriel, Elly Schlein, Salvatore Domenico Pogliese, Miriam Dalli og Miltiadis Kyrkos.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Carlos Coelho, Notis Marias, Marielle de Sarnez, Franz Obermayr og Alessandra Mussolini.

Talere: Dimitris Avramopoulos og Sandro Gozi.

FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL
næstformand

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 128, stk. 5.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.

Juridisk meddelelse