Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

O-000078/2014 (B8-0037/2014)

Arutelud :

PV 25/11/2014 - 15
CRE 25/11/2014 - 15

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Teisipäev, 25. november 2014 - StrasbourgLõplik väljaanne

15. Olukord Vahemerel ja ELi tervikliku rändekäsituse vajalikkus (arutelu)
CRE

Suuliselt vastatav küsimus (O-000078/2014), mille esitas(id) Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel nõukogule: Olukord Vahemerel ja ELi tervikliku rändekäsituse vajalikkus (2014/2907(RSP)) (B8-0037/2014)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000079/2014), mille esitas(id) Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel komisjonile: Olukord Vahemerel ja ELi tervikliku rändekäsituse vajalikkus (2014/2907(RSP)) (B8-0038/2014)

Claude Moraes esitas küsimused.

Sandro Gozi (nõukogu eesistuja) ja Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) vastasid küsimustele.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Monika Hohlmeier fraktsiooni PPE nimel, Birgit Sippel fraktsiooni S&D nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Kristina Winberg, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Agea fraktsiooni EFDD nimel, Matteo Salvini (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Edouard Ferrand, Roberta Metsola, Kashetu Kyenge, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Barbara Spinelli, Bodil Ceballos, Gerard Batten, Eleftherios Synadinos, Esteban González Pons, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ernest Urtasun, Tanja Fajon, Beatrix von Storch, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Elisabetta Gardini, Iliana Iotova, Helga Stevens, Marie-Christine Arnautu, Elissavet Vozemberg, Sylvie Guillaume, Michał Boni, Giovanni La Via, Juan Fernando López Aguilar, Frank Engel, Kati Piri, Mariya Gabriel, Elly Schlein, Salvatore Domenico Pogliese, Miriam Dalli ja Miltiadis Kyrkos.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Carlos Coelho, Notis Marias, Marielle de Sarnez, Franz Obermayr ja Alessandra Mussolini.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos ja Sandro Gozi.

ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL
asepresident

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.

Õigusalane teave