Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000078/2014 (B8-0037/2014)

Debatten :

PV 25/11/2014 - 15
CRE 25/11/2014 - 15

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Dinsdag 25 november 2014 - StraatsburgDefinitieve uitgave

15. Situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000078/2014) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Raad: Situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie (2014/2907(RSP)) (B8-0037/2014)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000079/2014) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: Situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie (2014/2907(RSP)) (B8-0038/2014)

Claude Moraes licht de vragen toe.

Sandro Gozi (fungerend voorzitter van de Raad) en Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Monika Hohlmeier, namens de PPE-Fractie, Birgit Sippel, namens de S&D-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Kristina Winberg, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, Matteo Salvini, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Edouard Ferrand, Roberta Metsola, Kashetu Kyenge, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Barbara Spinelli, Bodil Ceballos, Gerard Batten, Eleftherios Synadinos, Esteban González Pons, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ernest Urtasun, Tanja Fajon, Beatrix von Storch, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Elisabetta Gardini, Iliana Iotova, Helga Stevens, Marie-Christine Arnautu, Elissavet Vozemberg, Sylvie Guillaume, Michał Boni, Giovanni La Via, Juan Fernando López Aguilar, Frank Engel, Kati Piri, Mariya Gabriel, Elly Schlein, Salvatore Domenico Pogliese, Miriam Dalli en Miltiadis Kyrkos.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Carlos Coelho, Notis Marias, Marielle de Sarnez, Franz Obermayr en Alessandra Mussolini.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos en Sandro Gozi.

VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL
Ondervoorzitter

De overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.

Juridische mededeling