Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

O-000078/2014 (B8-0037/2014)

Debaty :

PV 25/11/2014 - 15
CRE 25/11/2014 - 15

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Wtorek, 25 listopada 2014 r. - StrasburgWersja ostateczna

15. Sytuacja na Morzu Śródziemnym oraz potrzeba opracowania całościowego podejścia UE do migracji (debata)
CRE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000078/2014), które skierował Claude Moraes w imieniu komisji LIBE do Rady: Sytuacja w rejonie Morza Śródziemnego oraz potrzeba opracowania całościowego podejścia UE do migracji (2014/2907(RSP)) (B8-0037/2014)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000079/2014), które skierował Claude Moraes w imieniu komisji LIBE do Komisji: Sytuacja w rejonie Morza Śródziemnego oraz potrzeba opracowania całościowego podejścia UE do migracji (2014/2907(RSP)) (B8-0038/2014)

Claude Moraes rozwinął pytania.

Sandro Gozi (urzędujący przewodniczący Rady) i Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) odpowiedzieli na pytania.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Monika Hohlmeier w imieniu grupy PPE, Birgit Sippel w imieniu grupy S&D, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kristinę Winberg, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, Matteo Salvini niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Edouarda Ferranda, Roberta Metsola, Kashetu Kyenge, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Barbara Spinelli, Bodil Ceballos, Gerard Batten, Eleftherios Synadinos, Esteban González Pons, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ernesta Urtasuna, Tanja Fajon, Beatrix von Storch, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Elisabetta Gardini, Iliana Iotova, Helga Stevens, Marie-Christine Arnautu, Elissavet Vozemberg, Sylvie Guillaume, Michał Boni, Giovanni La Via, Juan Fernando López Aguilar, Frank Engel, Kati Piri, Mariya Gabriel, Elly Schlein, Salvatore Domenico Pogliese, Miriam Dalli i Miltiadis Kyrkos.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Carlos Coelho, Notis Marias, Marielle de Sarnez, Franz Obermayr i Alessandra Mussolini.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos i Sandro Gozi.

PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL
Wiceprzewodniczący

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.

Informacja prawna