Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

O-000078/2014 (B8-0037/2014)

Dezbateri :

PV 25/11/2014 - 15
CRE 25/11/2014 - 15

Voturi :

Texte adoptate :


Proces-verbal
Marţi, 25 noiembrie 2014 - StrasbourgEdiţie definitivă

15. Situația din Marea Mediterană și necesitatea unei abordări holistice a migrației de către UE (dezbatere)
CRE

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000078/2014) adresată de Claude Moraes, în numele LIBE, Consiliului: Situația din Marea Mediterană și necesitatea unei abordări holistice a migrației de către UE (2014/2907(RSP)) (B8-0037/2014)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000079/2014) adresată de Claude Moraes, în numele LIBE, Comisiei: Situația din Marea Mediterană și necesitatea unei abordări holistice a migrației de către UE (2014/2907(RSP)) (B8-0038/2014)

Claude Moraes a dezvoltat întrebările.

Sandro Gozi (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) au răspuns la întrebări.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit: Monika Hohlmeier, în numele Grupului PPE, Birgit Sippel, în numele Grupului S&D, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Kristina Winberg, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Agea, în numele Grupului EFDD, Matteo Salvini, neafiliat, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Edouard Ferrand, Roberta Metsola, Kashetu Kyenge, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Barbara Spinelli, Bodil Ceballos, Gerard Batten, Eleftherios Synadinos, Esteban González Pons, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ernest Urtasun, Tanja Fajon, Beatrix von Storch, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Elisabetta Gardini, Iliana Iotova, Helga Stevens, Marie-Christine Arnautu, Elissavet Vozemberg, Sylvie Guillaume, Michał Boni, Giovanni La Via, Juan Fernando López Aguilar, Frank Engel, Kati Piri, Mariya Gabriel, Elly Schlein, Salvatore Domenico Pogliese, Miriam Dalli și Miltiadis Kyrkos.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Carlos Coelho, Notis Marias, Marielle de Sarnez, Franz Obermayr și Alessandra Mussolini.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos și Sandro Gozi.

A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL
Vicepreședinte

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.

Notă juridică