Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-000078/2014 (B8-0037/2014)

Rozpravy :

PV 25/11/2014 - 15
CRE 25/11/2014 - 15

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Utorok, 25. novembra 2014 - ŠtrasburgFinálna verzia

15. Situácia v oblasti Stredozemného mora a potreba komplexného prístupu EÚ k migrácii (rozprava)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000078/2014), ktorú položil Claude Moraes, v mene výboru Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, pre Radu: Situácia v oblasti Stredozemného mora a potreba komplexného prístupu EÚ k migrácii (2014/2907(RSP)) (B8-0037/2014)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000079/2014), ktorú položil Claude Moraes, v mene výboru Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, pre Komisiu: Situácia v oblasti Stredozemného mora a potreba komplexného prístupu EÚ k migrácii (2014/2907(RSP)) (B8-0038/2014)

Claude Moraes rozvinul otázky.

Sandro Gozi (úradujúci predseda Rady) a Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) odpovedali na otázky.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Monika Hohlmeier v mene skupiny PPE, Birgit Sippel v mene skupiny S&D, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Kristina Winberg, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Laura Agea v mene skupiny EFDD, Matteo Salvini – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Edouard Ferrand, Roberta Metsola, Kashetu Kyenge, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Barbara Spinelli, Bodil Ceballos, Gerard Batten, Eleftherios Synadinos, Esteban González Pons, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ernest Urtasun, Tanja Fajon, Beatrix von Storch, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Elisabetta Gardini, Iliana Iotova, Helga Stevens, Marie-Christine Arnautu, Elissavet Vozemberg, Sylvie Guillaume, Michał Boni, Giovanni La Via, Juan Fernando López Aguilar, Frank Engel, Kati Piri, Mariya Gabriel, Elly Schlein, Salvatore Domenico Pogliese, Miriam Dalli a Miltiadis Kyrkos.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Carlos Coelho, Notis Marias, Marielle de Sarnez, Franz Obermayr a Alessandra Mussolini.

Vystúpili: Dimitris Avramopoulos a Sandro Gozi.

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL
podpredseda

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.

Právne oznámenie