Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0808(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0027/2014

Разисквания :

PV 25/11/2014 - 21
CRE 25/11/2014 - 21

Гласувания :

PV 26/11/2014 - 12.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0061

Протокол
Вторник, 25 ноември 2014 г. - Страсбург

21. Правомощията на Европейската централна банка да налага санкции * - Събиране на статистическа информация от Европейската централна банка * (разискване)
CRE

Доклад относно проекта за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2532/98 относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции [10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

Доклад относно проекта на регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2533/98 относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка [11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

Roberto Gualtieri и Kay Swinburne представиха своите доклади.

Изказа се Jonathan Hill (член на Комисията).

Изказаха се: Burkhard Balz, от името на групата PPE, Costas Mavrides, от името на групата S&D, Stanisław Ożóg, от името на групата ECR, Cora van Nieuwenhuizen, от името на групата ALDE, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Patrick O'Flynn, от името на групата EFDD, Michał Marusik, независим член на ЕП, Markus Ferber, Jonás Fernández, Bernd Lucke, Gerolf Annemans, Romana Tomc, Theodor Dumitru Stolojan, Luděk Niedermayer, Ivana Maletić, Othmar Karas и Georgios Kyrtsos.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Miguel Viegas, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sven Giegold.

Изказаха се: Jonathan Hill, Roberto Gualtieri и Kay Swinburne.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.2 от протокола от 26.11.2014 и точка 12.1 от протокола от 26.11.2014.

Правна информация