Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Utorok, 25. novembra 2014 - ŠtrasburgFinálna verzia
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozhodnutie o naliehavom postupe (článok 154 rokovacieho poriadku)
 3.Predloženie dokumentov
 4.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 5.Zamestnanosť a sociálne aspekty stratégie EÚ 2020 (rozprava)
 6.Slávnostná schôdza - Prejav jeho Svätosti pápeža Františka
 7.Hlasovanie
  7.1.Dohovor týkajúci sa záležitostí špecifických pre železničný vozňový park *** (hlasovanie)
  7.2.Haagsky dohovor o dohodách o voľbe súdu z 30. júna 2005 *** (hlasovanie)
  7.3.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/008 FI/STX Rauma (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.4.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/005 FR/GAD (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.5.Stanovisko Súdneho dvora k súladu so zmluvami, pokiaľ ide o Dohodu medzi Európskou úniou a Kanadou o prenose a spracovaní údajov z osobného záznamu o cestujúcom (PNR) leteckými dopravcami pre Kanadský úrad pohraničnej služby (hlasovanie)
  7.6.EÚ a celosvetový rozvojový rámec na obdobie po roku 2015 (hlasovanie)
  7.7.Zamestnanosť a sociálne aspekty stratégie EÚ 2020 (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Rozpočet na rok 2015: výsledok dosiahnutý v rámci zmierovacieho výboru (rozprava)
 12.Boj proti násiliu voči ženám (rozprava)
 13.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 14.Boj proti násiliu voči ženám (pokračovanie rozpravy)
 15.Situácia v oblasti Stredozemného mora a potreba komplexného prístupu EÚ k migrácii (rozprava)
 16.Vyhostenia bez riadneho konania a navrhovaná legalizácia „tichých návratov“ v Španielsku (rozprava)
 17.Zloženie výborov a delegácií
 18.Strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2014 – 2020 (rozprava)
 19.Vykonávanie smernice o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní (rozprava)
 20.Hodnotenie stresových testov bánk (rozprava)
 21.Právomoci Európskej centrálnej banky ukladať sankcie * - Zber štatistických informácií Európskou centrálnou bankou * (rozprava)
 22.Program rokovania na nasledujúci deň
 23.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica
Finálna verzia (175 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (65 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (153 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (37 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (190 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (486 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (234 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (63 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (493 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (1248 kb)
Právne oznámenie