Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2973(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0286/2014

Keskustelut :

PV 26/11/2014 - 20
CRE 26/11/2014 - 20

Äänestykset :

PV 27/11/2014 - 10.8
CRE 27/11/2014 - 10.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0071

Pöytäkirja
Keskiviikko 26. marraskuuta 2014 - StrasbourgLopullinen painos

20. Digitaaliset sisämarkkinat (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Digitaaliset sisämarkkinat (2014/2973(RSP))

Andrus Ansip (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Andreas Schwab PPE-ryhmän puolesta, Evelyne Gebhardt S&D-ryhmän puolesta, Vicky Ford ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta, Julia Reda Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Mylène Troszczynski, Krišjānis Kariņš, Birgit Sippel, Marcus Pretzell, Fredrick Federley, Michel Reimon, Burkhard Balz, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Fredrick Federley, ja Notis Marias.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Cecilia Wikström, Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Kaja Kallas, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Pilar del Castillo Vera, Josef Weidenholzer, Anne Sander, Miroslav Poche, Michał Boni, Renato Soru, Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ja Antonio Tajani.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Marc Tarabella, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Henna Virkkunen, Virginie Rozière, Tibor Szanyi, Marju Lauristin, Ivan Jakovčić, Ramon Tremosa i Balcells ja Jonathan Arnott.

Andrus Ansip käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Burkhard Balz, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Sabine Verheyen, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Siegfried Mureșan, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil ja Lara Comi PPE-ryhmän puolesta, Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert, Dan Nica, Evelyn Regner, Birgit Sippel, José Blanco López, Miriam Dalli, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Flavio Zanonato, Alessandra Moretti, Marlene Mizzi, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Catherine Stihler, Lucy Anderson, Jutta Steinruck, Biljana Borzan, Maria Grapini, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Alessia Maria Mosca, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, Theresa Griffin ja Victor Negrescu S&D-ryhmän puolesta kuluttajien oikeuksien edistämisestä digitaalisilla sisämarkkinoilla (2014/2973(RSP)) (B8-0286/2014)

- Vicky Ford ja Sajjad Karim ECR-ryhmän puolesta digitaalisista sisämarkkinoista (2014/2973(RSP)) (B8-0287/2014)

- Dita Charanzová, Pavel Telička, Javier Nart, Antanas Guoga, Gérard Deprez ja Juan Carlos Girauta Vidal ALDE-ryhmän puolesta digitaalisista sisämarkkinoista (2014/2973(RSP)) (B8-0288/2014).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 27.11.2014, kohta 10.8.

Oikeudellinen huomautus