Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2973(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

B8-0286/2014

Viták :

PV 26/11/2014 - 20
CRE 26/11/2014 - 20

Szavazatok :

PV 27/11/2014 - 10.8
CRE 27/11/2014 - 10.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0071

Jegyzőkönyv
2014. november 26., Szerda - StrasbourgVégleges kiadás

20. Egységes digitális piac (vita)
CRE

A Bizottság nyilatkozata: Egységes digitális piac (2014/2973(RSP))

Andrus Ansip (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Andreas Schwab, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Evelyne Gebhardt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Vicky Ford, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Dario Tamburrano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Julia Reda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Mylène Troszczynski, független, Krišjānis Kariņš, Birgit Sippel, Marcus Pretzell, Fredrick Federley, Michel Reimon, Burkhard Balz, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Fredrick Federley, és Notis Marias.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Cecilia Wikström, Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Kaja Kallas, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Pilar del Castillo Vera, Josef Weidenholzer, Anne Sander, Miroslav Poche, Michał Boni, Renato Soru, Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein és Antonio Tajani.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Marc Tarabella, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Henna Virkkunen, Virginie Rozière, Tibor Szanyi, Marju Lauristin, Ivan Jakovčić, Ramon Tremosa i Balcells és Jonathan Arnott.

Felszólal: Andrus Ansip.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Burkhard Balz, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Sabine Verheyen, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Siegfried Mureșan, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil és Lara Comi, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert, Dan Nica, Evelyn Regner, Birgit Sippel, José Blanco López, Miriam Dalli, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Flavio Zanonato, Alessandra Moretti, Marlene Mizzi, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Catherine Stihler, Lucy Anderson, Jutta Steinruck, Biljana Borzan, Maria Grapini, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Alessia Maria Mosca, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, Theresa Griffin és Victor Negrescu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a fogyasztói jogok támogatásáról a digitális egységes piacon (2014/2973(RSP)) (B8-0286/2014),

- Vicky Ford és Sajjad Karim, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a digitális egységes piacról (2014/2973(RSP)) (B8-0287/2014),

- Dita Charanzová, Pavel Telička, Javier Nart, Antanas Guoga, Gérard Deprez és Juan Carlos Girauta Vidal, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a digitális egységes piacról (2014/2973(RSP)) (B8-0288/2014).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.11.27-i jegyzőkönyv, 10.8. pont .

Jogi nyilatkozat