Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2973(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

B8-0286/2014

Debatai :

PV 26/11/2014 - 20
CRE 26/11/2014 - 20

Balsavimas :

PV 27/11/2014 - 10.8
CRE 27/11/2014 - 10.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0071

Protokolas
Trečiadienis, 2014 m. lapkričio 26 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

20. Bendroji skaitmeninė rinka (diskusijos)
CRE

Komisijos pareiškimas: Bendroji skaitmeninė rinka (2014/2973(RSP))

Andrus Ansip (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Andreas Schwab PPE frakcijos vardu, Evelyne Gebhardt S&D frakcijos vardu, Vicky Ford ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Dario Tamburrano EFDD frakcijos vardu, Julia Reda Verts/ALE frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Mylène Troszczynski, Krišjānis Kariņš, Birgit Sippel, Marcus Pretzell, Fredrick Federley, Michel Reimon, Burkhard Balz (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Fredrick Federley) ir Notis Marias.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Cecilia Wikström, Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Kaja Kallas, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Pilar del Castillo Vera, Josef Weidenholzer, Anne Sander, Miroslav Poche, Michał Boni, Renato Soru, Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ir Antonio Tajani.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Marc Tarabella, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Henna Virkkunen, Virginie Rozière, Tibor Szanyi, Marju Lauristin, Ivan Jakovčić, Ramon Tremosa i Balcells ir Jonathan Arnott.

Kalbėjo Andrus Ansip.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Burkhard Balz, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Sabine Verheyen, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Siegfried Mureșan, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil ir Lara Comi PPE frakcijos vardu, Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert, Dan Nica, Evelyn Regner, Birgit Sippel, José Blanco López, Miriam Dalli, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Flavio Zanonato, Alessandra Moretti, Marlene Mizzi, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Catherine Stihler, Lucy Anderson, Jutta Steinruck, Biljana Borzan, Maria Grapini, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Alessia Maria Mosca, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, Theresa Griffin ir Victor Negrescu S&D frakcijos vardu – dėl paramos vartotojų teisėms bendrojoje skaitmeninėje rinkoje (2014/2973(RSP)) (B8-0286/2014),

- Vicky Ford ir Sajjad Karim ECR frakcijos vardu – Bendroji skaitmeninė rinka (2014/2973(RSP)) (B8-0287/2014),

- Dita Charanzová, Pavel Telička, Javier Nart, Antanas Guoga, Gérard Deprez ir Juan Carlos Girauta Vidal ALDE frakcijos vardu – dėl bendrosios skaitmeninės rinkos (2014/2973(RSP)) (B8-0288/2014).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2014 11 27 d. priedo 10.8 punktas.

Teisinis pranešimas