Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2973(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

B8-0286/2014

Debates :

PV 26/11/2014 - 20
CRE 26/11/2014 - 20

Balsojumi :

PV 27/11/2014 - 10.8
CRE 27/11/2014 - 10.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0071

Protokols
Trešdiena, 2014. gada 26. novembris - StrasbūraGalīgā redakcija

20. Digitālais vienotais tirgus (debates)
CRE

Komisijas paziņojums: Digitālais vienotais tirgus (2014/2973(RSP)).

Andrus Ansip (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Andreas Schwab PPE grupas vārdā, Evelyne Gebhardt S&D grupas vārdā, Vicky Ford ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Dita Charanzová ALDE grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Dario Tamburrano EFDD grupas vārdā, Julia Reda Verts/ALE grupas vārdā, Mylène Troszczynski, pie grupām nepiederoša deputāte, Krišjānis Kariņš, Birgit Sippel, Marcus Pretzell, Fredrick Federley, Michel Reimon, Burkhard Balz, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Fredrick Federley, un Notis Marias.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Cecilia Wikström, Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Kaja Kallas, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Pilar del Castillo Vera, Josef Weidenholzer, Anne Sander, Miroslav Poche, Michał Boni, Renato Soru, Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein un Antonio Tajani.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Marc Tarabella, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Henna Virkkunen, Virginie Rozière, Tibor Szanyi, Marju Lauristin, Ivan Jakovčić, Ramon Tremosa i Balcells un Jonathan Arnott.

Uzstājās Andrus Ansip.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Burkhard Balz, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Sabine Verheyen, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Siegfried Mureșan, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil un Lara Comi PPE grupas vārdā, Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert, Dan Nica, Evelyn Regner, Birgit Sippel, José Blanco López, Miriam Dalli, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Flavio Zanonato, Alessandra Moretti, Marlene Mizzi, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Catherine Stihler, Lucy Anderson, Jutta Steinruck, Biljana Borzan, Maria Grapini, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Alessia Maria Mosca, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, Theresa Griffin un Victor Negrescu S&D grupas vārdā - par patērētāju tiesību nodrošināšanu digitālajā vienotajā tirgū (2014/2973(RSP)) (B8-0286/2014);

- Vicky Ford un Sajjad Karim ECR grupas vārdā - par digitālo vienoto tirgu (2014/2973(RSP)) (B8-0287/2014);

- Dita Charanzová, Pavel Telička, Javier Nart, Antanas Guoga, Gérard Deprez un Juan Carlos Girauta Vidal ALDE grupas vārdā - par digitālo vienoto tirgu (2014/2973(RSP)) (B8-0288/2014).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 27.11.2014. protokola 10.8. punkts.

Juridisks paziņojums