Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2970(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0292/2014

Rozpravy :

PV 27/11/2014 - 7.2
CRE 27/11/2014 - 7.2

Hlasování :

PV 27/11/2014 - 10.2

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0065

Zápis
Čtvrtek, 27. listopadu 2014 - Štrasburk

10.2. Srbsko: případ Vojislava Šešelje obžalovaného z válečných zločinů (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 a B8-0307/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0292/2014

(nahrazující B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 a B8-0307/2014):

předložen těmito poslanci:

Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, David McAllister, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Gabrielius Landsbergis, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, László Tőkés, Ivana Maletić a Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche a Elena Valenciano za skupinu S&D,
Charles Tannock, Ruža Tomašić a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR,
Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet a Ilhan Kyuchyuk za skupinu ALDE,
Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL,
Davor Škrlec, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Heidi Hautala a Klaus Buchner za skupinu Verts/ALE,
Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao za skupinu EFDD

přijat (P8_TA(2014)0065)

Právní upozornění - Ochrana soukromí