Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2970(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0292/2014

Debaty :

PV 27/11/2014 - 7.2
CRE 27/11/2014 - 7.2

Głosowanie :

PV 27/11/2014 - 10.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0065

Protokół
Czwartek, 27 listopada 2014 r. - Strasburg

10.2. Serbia: sprawa oskarżonego o zbrodnie wojenne Vojislava Šešelja (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 i B8-0307/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0292/2014

(zastępujący B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 i B8-0307/2014):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, David McAllister, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Gabrielius Landsbergis, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, László Tőkés, Ivana Maletić i Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche i Elena Valenciano w imieniu grupy S&D,
Charles Tannock, Ruža Tomašić i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR,
Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet i Ilhan Kyuchyuk w imieniu grupy ALDE,
Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL,
Davor Škrlec, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Heidi Hautala i Klaus Buchner w imieniu grupy Verts/ALE,
Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD

Przyjęto (P8_TA(2014)0065)

Informacja prawna