Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2971(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0295/2014

Keskustelut :

PV 27/11/2014 - 7.3
CRE 27/11/2014 - 7.3

Äänestykset :

PV 27/11/2014 - 10.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0066

Pöytäkirja
Torstai 27. marraskuuta 2014 - Strasbourg

10.3. Irak: naisten kidnappaukset ja huono kohtelu (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 ja B8-0308/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0295/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014 ja B8-0308/2014):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Giovanni La Via, Michèle Alliot-Marie, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Gabrielius Landsbergis, Davor Ivo Stier, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Lara Comi, Massimiliano Salini ja Ivana Maletić PPE-ryhmän puolesta,
Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Ana Gomes, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Krystyna Łybacka, Goffredo Maria Bettini, Edouard Martin, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Miroslav Poche, Miriam Dalli, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică ja Eva Kaili S&D-ryhmän puolesta,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, David Campbell Bannerman, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta,
Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet ja Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta,
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jean Lambert, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer ja Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta,
Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0066)

(Päätöslauselmaesitys B8-0305/2014 raukesi.)

Oikeudellinen huomautus