Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2946(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0278/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 27/11/2014 - 10.5

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0068

Protokoll
Neljapäev, 27. november 2014 - StrasbourgLõplik väljaanne

10.5. Viivitused 2014.-2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika käivitamisel (hääletus)

Arutelu toimus 24. novembril 2014 (24.11.2014protokoll punkt 17).

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 27. novembril 2014 (27.11.2014protokoll punkt 3).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 ja B8-0284/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0278/2014

(asendades B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 ja B8-0284/2014),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Stanislav Polčák, Iuliu Winkler, Adina-Ioana Vălean, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Andor Deli, Theodor Dumitru Stolojan, Siegfried Mureșan, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Krzysztof Hetman, Milan Zver ja Daniel Buda fraktsiooni PPE nimel,
Constanze Krehl, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan ja Julie Ward fraktsiooni S&D nimel,
Andrew Lewer, Ruža Tomašić ja Tomasz Piotr Poręba fraktsiooni ECR nimel,
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Olli Rehn, Gérard Deprez, Norica Nicolai, Marielle de Sarnez, Louis Michel ja Urmas Paet fraktsiooni ALDE nimel,
Younous Omarjee, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis ja Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel,
Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor ja Ernest Maragall fraktsiooni Verts/ALE nimel,
Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel

Vastu võetud (P8_TA(2014)0068)

Õigusalane teave