Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2946(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0278/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 27/11/2014 - 10.5

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0068

Pöytäkirja
Torstai 27. marraskuuta 2014 - StrasbourgLopullinen painos

10.5. Viipeet vuosien 2014-2020 koheesiopolitiikan käynnistämisessä (äänestys)

Keskustelu käytiin 24. marraskuuta 2014 (istunnon pöytäkirja 24.11.2014, kohta 17).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 27. marraskuuta 2014 (istunnon pöytäkirja 27.11.2014, kohta 3).

Päätöslauselmaesitykset B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 ja B8-0284/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0278/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 ja B8-0284/2014):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Stanislav Polčák, Iuliu Winkler, Adina-Ioana Vălean, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Andor Deli, Theodor Dumitru Stolojan, Siegfried Mureșan, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Krzysztof Hetman, Milan Zver ja Daniel Buda PPE-ryhmän puolesta,
Constanze Krehl, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan ja Julie Ward S&D-ryhmän puolesta,
Andrew Lewer, Ruža Tomašić ja Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta,
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Olli Rehn, Gérard Deprez, Norica Nicolai, Marielle de Sarnez, Louis Michel ja Urmas Paet ALDE-ryhmän puolesta,
Younous Omarjee, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis ja Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta,
Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor ja Ernest Maragall Verts/ALE-ryhmän puolesta,
Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0068)

Oikeudellinen huomautus