Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2967(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0311/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 27/11/2014 - 10.6
CRE 27/11/2014 - 10.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0069

Protokoll
Neljapäev, 27. november 2014 - StrasbourgLõplik väljaanne

10.6. Komisjoni mõjuhindamise suunised (hääletus)
CRE

Arutelu toimus 24. novembril 2014 (24.11.2014protokoll punkt 19).

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 27. novembril 2014 (27.11.2014 protokolli punkt 4).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-00315/2014 ja B8-0316/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0311/2014

(asendades B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-00315/2014 ja B8-0316/2014),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Markus Pieper fraktsiooni PPE nimel,
Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Victor Negrescu ja Vilija Blinkevičiūtė fraktsiooni S&D nimel,
Ashley Fox, Sajjad Karim ja Anthea McIntyre fraktsiooni ECR nimel,
Pavel Telička, Jean-Marie Cavada ja António Marinho e Pinto fraktsiooni ALDE nimel,
Dennis de Jong fraktsiooni GUE/NGL nimel

Vastu võetud (P8_TA(2014)0069)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0314/2014 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Pavel Telička esitas lõike 11 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

Õigusalane teave