Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2973(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0286/2014

Συζήτηση :

PV 26/11/2014 - 20
CRE 26/11/2014 - 20

Ψηφοφορία :

PV 27/11/2014 - 10.8
CRE 27/11/2014 - 10.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0071

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

10.8. Ενιαία ψηφιακή αγορά (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0286/2014, B8-0287/2014 και B8-0288/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0286/2014

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0071)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0287/2014 και B8-0288/2014 καταπίπτουν.)

Παρεμβάσεις

Evelyne Gebhardt, για να επισημάνει λάθος στους καταλόγους ψηφοφοριών της Ομάδας S&D όσον αφορά την τροπολογία 19.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου