Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 27 ноември 2014 г. - СтрасбургОкончателна версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Решения относно някои документи
 3.Внесени документи
 4.Закъснения при започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014-2020 г. (внесени предложения за резолюция)
 5.Насоки на Комисията за оценка на въздействието (внесени предложения за резолюция)
 6.Недохранване при децата в развиващите се страни (разискване)
 7.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  7.1.Пакистан: закони относно богохулството
  7.2.Сърбия: случаят на обвиняемия военнопрестъпник Шешел
  7.3.Ирак: отвличане и малтретиране на жени
 8.Време за гласуване
  8.1.Предложение за вот на недоверие на Комисията (гласуване)
 9.Назначаване на Европейския надзорен орган по защита на данните и помощник надзорен орган
 10.Време за гласуване (продължение)
  10.1.Пакистан: закони относно богохулството (гласуване)
  10.2.Сърбия: случаят на обвиняемия военнопрестъпник Шешел (гласуване)
  10.3.Ирак: отвличане и малтретиране на жени (гласуване)
  10.4.Решение за неповдигане на възражения срещу делегиран акт: временна траншова схема за вноските за покриване на административните разходи на Единния съвет за преструктуриране през преходния период (гласуване)
  10.5.Закъснения при започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014-2020 г. (гласуване)
  10.6.Насоки на Комисията за оценка на въздействието (гласуване)
  10.7.Двадесет и пета годишнина на Конвенцията на ООН за правата на детето (гласуване)
  10.8.Единен цифров пазар (гласуване)
  10.9.Недохранване при децата в развиващите се страни (гласуване)
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Обяснениe на вот
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 15.График на следващите заседания
 16.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
Протокол
Окончателна версия (259 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (61 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (200 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (36 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (297 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (1028 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (252 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (71 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (713 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (2315 kb)
Правна информация