Indekss 
Protokols
PDF 233kWORD 195k
Ceturtdiena, 2014. gada 27. novembris - StrasbūraGalīgā redakcija
1.Sēdes atklāšana
 2.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 3.Dokumentu iesniegšana
 4.2014.–2020. gada kohēzijas politikas sākšanas novilcinājums (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 5.Komisijas izstrādātās pamatnostādnes attiecībā uz ietekmes novērtējumu (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 6.Nepietiekams uzturs bērniem jaunattīstības valstīs (debates)
 7.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  7.1.Pakistānas tiesību akti par zaimošanu
  7.2.Serbija — kara noziegumos apsūdzētā V. Šešelj lieta
  7.3.Irāka — sieviešu nolaupīšana un pret viņām vērsta cietsirdīga izturēšanās
 8.Balsošanas laiks
  8.1.Priekšlikums izteikt neuzticību Komisijai (balsošana)
 9.Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja un uzraudzītāja palīga iecelšana
 10.Balsošanas laiks (turpinājums)
  10.1.Pakistānas tiesību akti par zaimošanu (balsošana)
  10.2.Serbija — kara noziegumos apsūdzētā V. Šešelj lieta (balsošana)
  10.3.Irāka — sieviešu nolaupīšana un pret viņām vērsta cietsirdīga izturēšanās (balsošana)
  10.4.Lēmums par iebildumu neizteikšanu pret deleģēto aktu: maksājumu provizoriskā sistēma, kas paredzēta iemaksām, kuras vajadzīgas, lai segtu Vienotās noregulējuma valdes administratīvos izdevumus provizoriskajā periodā (balsošana)
  10.5.2014.–2020. gada kohēzijas politikas sākšanas novilcinājums (balsošana)
  10.6.Komisijas izstrādātās pamatnostādnes attiecībā uz ietekmes novērtējumu (balsošana)
  10.7.ANO Konvencijas par bērna tiesībām 25. gadskārta (balsošana)
  10.8.Digitālais vienotais tirgus (balsošana)
  10.9.Nepietiekams uzturs bērniem jaunattīstības valstīs (balsošana)
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Balsojumu skaidrojumi
 13.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 14.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 15.Nākamo sēžu datumi
 16.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Nodošana citām komitejām

- Apceļošanas vīzas izveide un Šengenas Nolīguma īstenošanas konvencijas, kā arī Regulas (EK) Nr. 562/2006 un Regulas (EK) Nr. 767/2008 grozīšana (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE
atzinums: DEVE, CULT, AFET.


3. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 3030/93 par kopīgiem noteikumiem konkrētu tekstilizstrādājumu importam no trešām valstīm (COM(2014)0707 - C8-0271/2014 – 2014/0334(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Ieteikums Padomes lēmumam par Horvātijas pievienošanos 1997.gada 26.maija Konvencijai, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3.panta 2.punkta c)apakšpunktu par cīņu pret korupciju, kurā iejauktas Eiropas Kopienu amatpersonas vai Eiropas Savienības dalībvalstu amatpersonas (COM(2014)0661 - C8-0274/2014 – 2014/0322(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Ieteikums Padomes lēmumam par Horvātijas pievienošanos 2000.gada 29.maija Konvencijai par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās, ko Padome izstrādājusi saskaņā ar 34.pantu Līgumā par Eiropas Savienību, un tās 2001.gada 16.oktobra Protokolam (COM(2014)0685 - C8-0275/2014 – 2014/0321(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Partnerattiecību nolīgumu ilgtspējīgas zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Senegālas Republiku un tā Īstenošanas protokolu (12812/2014 - C8-0276/2014 – 2014/0238(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

DEVE, BUDG

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par Pasaules Veselības organizācijas publicētajiem dzimumaudzināšanas standartiem (B8-0229/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirību (B8-0230/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

FEMM

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par iedraudzināšanas izplatību un par interneta nepilngadīgo lietotāju aizsardzību (B8-0231/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

atzinums:

ITRE

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par apdraudētajām sugām (B8-0232/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par nitrātu klātbūtni dārzeņos un to ietekmi uz veselību (B8-0233/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par tiesību aktu pārkāpumiem dzīvnieku pārvadāšanas jomā (B8-0234/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

ENVI

- Aldo Patriciello. Rezolūcijas priekšlikums par vienotas Eiropas sistēmas izveidi attiecībā uz skolotāja profesijas ieguvi, tālākizglītību un sasniegumu novērtēšanu (B8-0235/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

CULT

- Aldo Patriciello. Rezolūcijas priekšlikums par 2014. gada 16. aprīļa Regulas (ES) Nr. 517/2014 par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm un/vai Komisijas 2014. gada 21. maija Paziņojuma Nr. 2014/C 153/07 grozīšanu (B8-0236/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas regulas attiecībā uz azartspēlēm izstrādāšanu (B8-0237/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

- Aldo Patriciello. Rezolūcijas priekšlikums par galvas un kakla vēzi (B8-0238/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano un Sophie Montel. Rezolūcijas priekšlikums par slānekļa gāzes ieguves aizliegumu ar hidropārrāvumu metodi (B8-0239/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Steeve Briois, Sophie Montel un Olaf Stuger. Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas Savienības un Kanādas visaptverošā ekonomikas un tirdzniecības nolīguma (CETA) pārredzamības trūkumu (B8-0240/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Sophie Montel un Mylène Troszczynski. Rezolūcijas priekšlikums par aizliegumu sabiedriskās vietās nēsāt musulmaņu burku (B8-0241/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

FEMM

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par jauniešu bezdarba līmeņa palielināšanos Itālijā (B8-0242/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

CULT

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par celiakiju un ar to saistītajiem riskiem, kas var apdraudēt sieviešu auglību un grūtniecību (B8-0243/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par ārkārtas fonda izveidi Eiropas arhitektūras mantojuma saglabāšanai: Bassano del Grappa tilts (B8-0244/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par nāves gadījumiem darba vietās Itālijā (B8-0245/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Nicola Caputo. Rezolūcijas priekšlikums par ētiku ekonomikā un finanšu sektorā (B8-0247/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Nicola Caputo. Rezolūcijas priekšlikums par pārtikas resursu izšķērdēšanu (B8-0250/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Aldo Patriciello. Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas regulas attiecībā uz azartspēlēm izstrādi nolūkā novērst ludomāniju (B8-0254/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

ENVI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par Krievijas noteikto embargo un zaudējumiem Eiropas liellopu gaļas nozarei (B8-0255/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par Krievijas izsludināto embargo un Krīžu fonda darbības spējas apdraudējumu (B8-0256/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

BUDG

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par prasību nodrošināt taisnīgumu cilvēkiem, kas Eiropā cietuši no talidomīda lietošanas (B8-0257/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

LIBE

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par nepilngadīgu personu starptautisku nolaupīšanu (B8-0258/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par atbalsta pasākumiem Itālijas un jo īpaši Veneto reģiona tabakas audzētājiem (B8-0259/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par jauniem putnu gripas infekcijas perēkļiem Eiropā (B8-0260/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

AGRI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par rudens ekonomiskajām prognozēm un jauniem eurozonai draudošiem riskiem (B8-0261/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par stratēģiju eurozonas ekonomikas atveseļošanai (B8-0262/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP) un Eiropas sociālā modeļa apdraudējumu (B8-0263/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

EMPL

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par ierobežojumiem Spānijas ģimenēm energoavotu izvēlē (B8-0264/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

IMCO

- Aldo Patriciello. Rezolūcijas priekšlikums par valstu noteikumu vienādošanu zāļu pārdošanai tiešsaistē (B8-0266/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

IMCO

- Nicola Caputo. Rezolūcijas priekšlikums par WiFi emisijas potenciālo ietekmi uz veselību (B8-0267/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Rezolūcijas priekšlikums par dalībvalstu ekonomiskās stabilitātes aizsardzību pret finanšu svārstīgumu un par publisko finanšu aizsardzību pret kredītreitinga aģentūru vērtējumiem (B8-0268/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par ģenētiski modificēto kukurūzu NK 603: aizsardzības pasākumu klauzulas piemērošana (B8-0269/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

AGRI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par teroristu uzbrukumu ievērojamo pastiprināšanos visā pasaulē (B8-0270/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par kaitējumu, kas tiek nodarīts, Eiropas iedzīvotājiem nepamatoti lietojot antibiotikas (B8-0271/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par krāpšanas ar pārtiku pieaugumu tiešsaistē Eiropā (B8-0272/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

IMCO

- Lorenzo Fontana. Rezolūcijas priekšlikums par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz skaidras naudas limitiem pārrobežu komercdarījumos (B8-0274/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

IMCO

- Lorenzo Fontana. Rezolūcijas priekšlikums par atļauju piešķiršanas kritēriju saskaņošanu attiecībā un aktīvajām vielām, kuras dalībvalstis izmato lauksaimniecības pārtikas produktos (B8-0275/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

AGRI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par invalīdu stāvvietu nesankcionētu aizņemšanu (B8-0276/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

EMPL


4. 2014.–2020. gada kohēzijas politikas sākšanas novilcinājums (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000082/2014) un kuru uzdeva Iskra Mihaylova REGI komitejas vārdā Komisijai: 2014.-2020. gada kohēzijas politikas sākšanas novilcinājums (2014/2946(RSP)) (B8-0042/2014).

Debates notika 2014. gada 24. novembrī (24.11.2014. protokola 17. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Constanze Krehl, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas un Derek Vaughan S&D grupas vārdā - par 2014.–2020. gada kohēzijas politikas sākšanas novilcinājumu (2014/2946(RSP)) (B8-0278/2014);

- Rosa D'Amato un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā - par 2014.–2020. gada kohēzijas politikas sākšanas novilcinājumu (2014/2946(RSP)) (B8-0279/2014);

- Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė un Benedek Jávor Verts/ALE grupas vārdā - par 2014.–2020. gada kohēzijas politikas sākšanas novilcinājumu (2014/2946(RSP)) (B8-0280/2014);

- Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić un Gérard Deprez ALDE grupas vārdā - par 2014.–2020. gada kohēzijas politikas sākšanas novilcinājumu (2014/2946(RSP)) (B8-0281/2014);

- Younous Omarjee, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos un Ángela Vallina GUE/NGL grupas vārdā - par 2014.–2020. gada kohēzijas politikas sākšanas novilcinājumu (2014/2946(RSP)) (B8-0282/2014);

- Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson un Mirosław Piotrowski ECR grupas vārdā - par 2014.–2020. gada kohēzijas politikas sākšanas novilcinājumu (2014/2946(RSP)) (B8-0283/2014);

- Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Marc Joulaud, Franck Proust, Tunne Kelam, Claude Rolin, Pascal Arimont, Krzysztof Hetman, Joachim Zeller, Raffaele Fitto, Franc Bogovič, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Daniel Buda, Siegfried Mureșan, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Jiří Pospíšil un Iuliu Winkler PPE grupas vārdā - par 2014.–2020. gada kohēzijas politikas sākšanas novilcinājumu (2014/2946(RSP)) (B8-0284/2014).

Balsojums: 27.11.2014. protokola 10.5. punkts.


5. Komisijas izstrādātās pamatnostādnes attiecībā uz ietekmes novērtējumu (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas paziņojums: Komisijas izstrādātās pamatnostādnes attiecībā uz ietekmes novērtējumu (2014/2967(RSP)).

Debates notika 2014. gada 24. novembrī (24.11.2014. protokola 19. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Markus Pieper, Françoise Grossetête, József Szájer, Antonio Tajani, Pilar del Castillo Vera, Michał Boni, Bendt Bendtsen, Paul Rübig, Krišjānis Kariņš, Andreas Schwab, Othmar Karas, Philippe Juvin, Anne Sander, Tadeusz Zwiefka un Nadine Morano PPE grupas vārdā - par Komisijas izstrādāto pamatnostādņu attiecībā uz ietekmes novērtējumu pārskatīšanu un MVU testa lomu (2014/2967(RSP)) (B8-0311/2014);

- Ashley Fox, Sajjad Karim un Anthea McIntyre ECR grupas vārdā - par Komisijas izstrādāto pamatnostādņu attiecībā uz ietekmes novērtējumu pārskatīšanu un MVU testa lomu (2014/2967(RSP)) (B8-0312/2014);

- Pavel Telička, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, António Marinho e Pinto un Dita Charanzová ALDE grupas vārdā - par Komisijas izstrādāto pamatnostādņu attiecībā uz ietekmes novērtējumu pārskatīšanu un MVU testa lomu (2014/2967(RSP)) (B8-0313/2014);

- Reinhard Bütikofer, Pascal Durand, Heidi Hautala un Claude Turmes Verts/ALE grupas vārdā - par Komisijas izstrādāto pamatnostādņu attiecībā uz ietekmes novērtējumu pārskatīšanu (2014/2967(RSP)) (B8-0314/2014);

- Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann un Vilija Blinkevičiūtė S&D grupas vārdā - par Komisijas izstrādāto pamatnostādņu attiecībā uz ietekmes novērtējumu pārskatīšanu (2014/2967(RSP)) (B8-0315/2014);

- Dennis de Jong un João Ferreira GUE/NGL grupas vārdā - par Komisijas izstrādātajām pamatnostādnēm attiecībā uz ietekmes novērtējumu (2014/2967(RSP)) (B8-0316/2014).

Balsojums: 27.11.2014. protokola 10.6. punkts.


6. Nepietiekams uzturs bērniem jaunattīstības valstīs (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000083/2014) un kuru uzdeva Linda McAvan DEVE komitejas vārdā Komisijai: Nepilnvērtīgs uzturs bērniem jaunattīstības valstīs (2014/2853(RSP)) (B8-0041/2014).

Linda McAvan izvērsa jautājumu.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Uzstājās Anna Záborská PPE grupas vārdā, Patrizia Toia S&D grupas vārdā, Dawid Bohdan Jackiewicz ECR grupas vārdā, Louis Michel ALDE grupas vārdā, Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL grupas vārdā, Maria Heubuch Verts/ALE grupas vārdā, Amjad Bashir EFDD grupas vārdā, Georg Mayer, pie grupām nepiederošs deputāts, Davor Ivo Stier, Enrico Gasbarra, Marielle de Sarnez, Anja Hazekamp, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Lampros Fountoulis, Bogdan Brunon Wenta, Marlene Mizzi, Beatriz Becerra Basterrechea, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Tarabella, Eduard Kukan, Nicola Caputo, Dubravka Šuica, Soledad Cabezón Ruiz, Rosa Estaràs Ferragut, Liliana Rodrigues un Brian Hayes.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Emmanouil Glezos, Kinga Gál, Tibor Szanyi, Ivo Vajgl, Notis Marias, Stanislav Polčák, João Ferreira un Liisa Jaakonsaari.

Uzstājās Christos Stylianides.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Linda McAvan DEVE komitejas vārdā - par nepietiekamu uzturu bērniem jaunattīstības valstīs (2014/2853(RSP)) (B8-0253/2014).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 27.11.2014. protokola 10.9. punkts.


7. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 25.11.2014. protokola 4. punkts.)


7.1. Pakistānas tiesību akti par zaimošanu

Rezolūciju priekšlikumi B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 un B8-0302/2014 (2014/2969(RSP)).

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová un Jeroen Lenaers iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Pavel Svoboda PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAȘCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Amjad Bashir, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Pavel Svoboda, kas uz to atbildēja, Liisa Jaakonsaari S&D grupas vārdā, Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Sajjad Karim un Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Amjad Bashir, Gianluca Buonanno, pie grupām nepiederošs deputāts, Lars Adaktusson, Ana Gomes, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Afzal Khan, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, Amjad Bashir un Aymeric Chauprade.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Nicola Caputo, Peter van Dalen, Rachida Dati, Marek Jurek, Marijana Petir, Sajjad Karim, Dubravka Šuica un Constance Le Grip.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 27.11.2014. protokola 10.1. punkts.


7.2. Serbija — kara noziegumos apsūdzētā V. Šešelj lieta

Rezolūciju priekšlikumi B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 un B8-0307/2014 (2014/2970(RSP)).

Ignazio Corrao, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Josef Weidenholzer, Jozo Radoš, Marie-Christine Vergiat un Andrej Plenković iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Eduard Kukan PPE grupas vārdā, Tonino Picula S&D grupas vārdā, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā, Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā, Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, David McAllister, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ivan Jakovčić un Cristian Dan Preda.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 27.11.2014. protokola 10.2. punkts.


7.3. Irāka — sieviešu nolaupīšana un pret viņām vērsta cietsirdīga izturēšanās

Rezolūciju priekšlikumi B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 un B8-0308/2014 (2014/2971(RSP)).

David Campbell Bannerman, Fabio Massimo Castaldo, Alyn Smith, Josef Weidenholzer, Gérard Deprez, Javier Couso Permuy un Tunne Kelam iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Seán Kelly PPE grupas vārdā, Edouard Martin S&D grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Sofia Sakorafa GUE/NGL grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā, Edouard Ferrand, pie grupām nepiederošs deputāts, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat un Giulia Moi.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 27.11.2014. protokola 10.3. punkts.


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


8.1. Priekšlikums izteikt neuzticību Komisijai (balsošana)

Priekšlikums izteikt neuzticību Komisijai (Reglamenta 119. pants) B8-0249/2014.

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 2/3 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS IZTEIKT NEUZTICĪBU

Noraidīts.

Uzstāšanās

Gerard Batten uzstājās par transparentu izvietošanu plenārsēžu zālē.


9. Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja un uzraudzītāja palīga iecelšana

Sēdes vadītājs paziņoja, ka saskaņā ar 42. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulā (EK) Nr.45/2001 un pēc apspriešanās ar LIBE komiteju Priekšsēdētāju konference 2014. gada 27. novembra sanāksmē apstiprināja Padomes un Parlamenta kopīgi veikto Giovanni Buttarelli iecelšanu Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja amatā un Wojciech Rafał Wiewiórowski iecelšanu par viņa palīgu.

Priekšsēdētājs kopīgi ar pašreizējo Padomes priekšsēdētāju parakstīs lēmumu par iecelšanu.


SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

10. Balsošanas laiks (turpinājums)

10.1. Pakistānas tiesību akti par zaimošanu (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 un B8-0302/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0289/2014

(aizstāj B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014 un B8-0302/2014)

Iesnieguši šādi deputāti:

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Barbara Matera, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Stanislav Polčák, László Tőkés, Lara Comi, Massimiliano Salini un Ivana Maletić PPE grupas vārdā,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Richard Howitt, Miroslav Poche, Andi Cristea, Tonino Picula, Afzal Khan, Miriam Dalli, Marc Tarabella un Elena Valenciano S&D grupas vārdā,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā,
Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet un Jozo Radoš ALDE grupas vārdā,
Jean Lambert, Barbara Lochbihler un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā,
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Laura Agea un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2014)0064).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0298/2014 vairs nav spēkā.)


10.2. Serbija — kara noziegumos apsūdzētā V. Šešelj lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 un B8-0307/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0292/2014

(aizstāj B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 un B8-0307/2014)

Iesnieguši šādi deputāti:

Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, David McAllister, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Gabrielius Landsbergis, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, László Tőkés, Ivana Maletić un Tadeusz Zwiefka PPE grupas vārdā,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche un Elena Valenciano S&D grupas vārdā,
Charles Tannock, Ruža Tomašić un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā,
Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet un Ilhan Kyuchyuk ALDE grupas vārdā,
Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā,
Davor Škrlec, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Heidi Hautala un Klaus Buchner Verts/ALE grupas vārdā,
Fabio Massimo Castaldo un Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2014)0065).


10.3. Irāka — sieviešu nolaupīšana un pret viņām vērsta cietsirdīga izturēšanās (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 un B8-0308/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0295/2014

(aizstāj B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014 un B8-0308/2014)

Iesnieguši šādi deputāti:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Giovanni La Via, Michèle Alliot-Marie, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Gabrielius Landsbergis, Davor Ivo Stier, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Lara Comi, Massimiliano Salini un Ivana Maletić PPE grupas vārdā,
Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Ana Gomes, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Krystyna Łybacka, Goffredo Maria Bettini, Edouard Martin, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Miroslav Poche, Miriam Dalli, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică un Eva Kaili S&D grupas vārdā,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, David Campbell Bannerman, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā,
Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet un Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā,
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jean Lambert, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer un Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā,
Fabio Massimo Castaldo un Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2014)0066).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0305/2014 vairs nav spēkā.)


10.4. Lēmums par iebildumu neizteikšanu pret deleģēto aktu: maksājumu provizoriskā sistēma, kas paredzēta iemaksām, kuras vajadzīgas, lai segtu Vienotās noregulējuma valdes administratīvos izdevumus provizoriskajā periodā (balsošana)

Ieteikums Eiropas Parlamenta 2014. gada 27. novembra lēmumam, kas iesniegts saskaņā ar Reglamenta 105. panta 6. punktu, par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2014. gada 8. oktobra Deleģēto regulu par maksājumu provizorisko sistēmu, kas paredzēta iemaksām, kuras vajadzīgas, lai segtu Vienotās noregulējuma valdes administratīvos izdevumus provizoriskajā periodā (2014/2882(DEA)) (B8-0246/2014) - ECON komiteja - Referente: Elisa Ferreira

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts.)

IETEIKUMS LĒMUMAM

Pieņemts (P8_TA(2014)0067).


10.5. 2014.–2020. gada kohēzijas politikas sākšanas novilcinājums (balsošana)

Debates notika 2014. gada 24. novembrī (24.11.2014. protokola 17. punkts).

Par rezolūcijas priekšlikumiem paziņoja 2014. gada 27. novembrī (27.11.2014. protokola 3. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 un B8-0284/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0278/2014

(aizstāj B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 un B8-0284/2014)

Iesnieguši šādi deputāti:

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Stanislav Polčák, Iuliu Winkler, Adina-Ioana Vălean, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Andor Deli, Theodor Dumitru Stolojan, Siegfried Mureșan, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Krzysztof Hetman, Milan Zver un Daniel Buda PPE grupas vārdā,
Constanze Krehl, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan un Julie Ward S&D grupas vārdā,
Andrew Lewer, Ruža Tomašić un Tomasz Piotr Poręba ECR grupas vārdā,
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Olli Rehn, Gérard Deprez, Norica Nicolai, Marielle de Sarnez, Louis Michel un Urmas Paet ALDE grupas vārdā,
Younous Omarjee, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis un Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā,
Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor un Ernest Maragall Verts/ALE grupas vārdā,
Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2014)0068).


10.6. Komisijas izstrādātās pamatnostādnes attiecībā uz ietekmes novērtējumu (balsošana)

Debates notika 2014. gada 24. novembrī (24.11.2014. protokola 19. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem paziņoja 2014. gada 27. novembris (27.11.2014. protokola 4. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-00315/2014 un B8-0316/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0311/2014

(aizstāj B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-00315/2014 un B8-0316/2014)

Iesnieguši šādi deputāti:

Markus Pieper PPE grupas vārdā,
Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Victor Negrescu un Vilija Blinkevičiūtė S&D grupas vārdā,
Ashley Fox, Sajjad Karim un Anthea McIntyre ECR grupas vārdā,
Pavel Telička, Jean-Marie Cavada un António Marinho e Pinto ALDE grupas vārdā,
Dennis de Jong GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2014)0069).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0314/2014 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Pavel Telička ierosināja mutisku grozījumu 11. punktam, un to pieņēma.


10.7. ANO Konvencijas par bērna tiesībām 25. gadskārta (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0285/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2014)0070).


10.8. Digitālais vienotais tirgus (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0286/2014, B8-0287/2014 un B8-0288/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0286/2014

Pieņemts (P8_TA(2014)0071).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0287/2014 un B8-0288/2014 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Uzstājās Evelyne Gebhardt, lai norādītu uz kļūdu S&D grupas balsojumu sarakstā attiecībā uz 19. grozījumu.


10.9. Nepietiekams uzturs bērniem jaunattīstības valstīs (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0253/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2014)0072).


11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


12. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Priekšlikums izteikt neuzticību Komisijai - (2014/2197(INS)) - B8-0249/2014
Petr Mach, Neena Gill, Jiří Pospíšil, Krisztina Morvai, Zoltán Balczó, Pablo Iglesias, Pascal Durand, Daniel Hannan, Notis Marias, Peter Jahr, Beatrix von Storch, Piernicola Pedicini un Bruno Gollnisch

2014.–2020. gada kohēzijas politikas sākšanas novilcinājums - (2014/2946(RSP)) - RC-B8-0278/2014
Neena Gill, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Jude Kirton-Darling, Catherine Bearder, Daniel Hannan un Peter Jahr

ANO Konvencijas par bērna tiesībām 25. gadskārta - (2014/2919(RSP)) - B8-0285/2014
Neena Gill, Matt Carthy, Luigi Morgano, Charles Tannock, Peter Jahr un Seán Kelly

Digitālais vienotais tirgus - (2014/2973(RSP)) - B8-0286/2014
Neena Gill, Daniel Buda, Dominique Bilde, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Angelika Niebler un Seán Kelly

Nepietiekams uzturs bērniem jaunattīstības valstīs - (2014/2853(RSP)) - B8-0253/2014
Neena Gill, Luigi Morgano, Seán Kelly un Marc Tarabella.

°
° ° °

Uzstājās Seán Kelly par balsošanas kārtību attiecībā uz grozījumiem balsojumā par kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0311/2014 (sēdes vadītājs šajā saistībā viņam sniedza paskaidrojumus).


13. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


14. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


15. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2014. gada 15. decembra līdz 18. decembrim.


16. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 13.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Albrecht, Bradbourn, Crowley, Händel, Melior, Monteiro de Aguiar, Patriciello, Ransdorf, Sommer, Żółtek

Juridisks paziņojums