Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0418(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0036/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0036/2014

Keskustelut :

PV 15/12/2014 - 15
CRE 15/12/2014 - 15

Äänestykset :

PV 16/12/2014 - 5.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0075

Pöytäkirja
Maanantai 15. joulukuuta 2014 - Strasbourg

15. Uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus (CITES) *** (keskustelu)
CRE

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevaan yleissopimukseen (CITES) [09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

Esther Herranz García (esittelijän sijainen) esitteli suosituksen.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Carlos Moedas (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Dubravka Šuica PPE-ryhmän puolesta, Renata Briano S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Lynn Boylan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Benedek Jávor Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Affronte EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Julie Girling, Catherine Bearder, Stefan Eck, Julia Reid, Ivan Štefanec, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gilles Lebreton, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Enrico Gasbarra, Richard Ashworth, Lidia Senra Rodríguez, Neena Gill ja Sylvie Goddyn.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, József Nagy ja Miguel Viegas.

Carlos Moedas käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.12.2014, kohta 5.3.

Oikeudellinen huomautus