Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 15. detsember 2014 - StrasbourgLõplik väljaanne
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Parlamendi koosseis
 5.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 6.Kiireloomuline meede puutumatuse maksmapanemiseks
 7.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 8.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 9.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 10.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 11.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 12.Petitsioonid
 13.Esitatud dokumendid
 14.Tööplaan
 15.Ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsioon (CITES) *** (arutelu)
 16.Kütusekvaliteedi direktiivi rakendamine (arutelu)
 17.Transpordiettevõtjate hea maine hindamine (arutelu)
 18.Teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas Vahemere piirkonna riikidega loodava partnerluse (PRIMA) rakendamine (arutelu)
 19.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll
Lõplik väljaanne (148 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (58 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (131 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (36 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (209 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (61 kb)
Õigusalane teave