Indeks 
Zapisnik
PDF 212kWORD 155k
Ponedjeljak, 15. prosinca 2014. - Strasbourg
1.Nastavak zasjedanja
 2.Izjava Predsjedništva
 3.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 4.Sastav Parlamenta
 5.Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta
 6.Hitno djelovanje u svrhu potvrde imuniteta
 7.Sastav odbora i izaslanstava
 8.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 9.Ispravak (članak 231. Poslovnika)
 10.Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta
 11.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 12.Predstavke
 13.Podnošenje dokumenata
 14.Plan rada
 15.Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama (CITES) *** (rasprava)
 16.Provedba Direktive o kakvoći goriva (rasprava)
 17.Procjena dobrog ugleda prijevoznika (rasprava)
 18.Provedba partnerstva za istraživanje i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) (rasprava)
 19.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 20.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 21.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Dnevna sjednica otvorena je u 17:00 h.


2. Izjava Predsjedništva

Predsjednik je dao izjavu o jučerašnjem valu uhićenja novinara u Turskoj, što nije u skladu sa slobodom tiska.


3. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


4. Sastav Parlamenta

Annemie Neyts-Uyttebroeck pisanim je putem podnijela ostavku na mjesto zastupnice u Parlamentu s učinkom od 1. siječnja 2015.

Sukladno s člankom 4. stavkom 3. Poslovnika, Parlament utvrđuje slobodno zastupničko mjesto od tog datuma i o tome obavještava nadležno nacionalno tijelo.

Predsjednik odaje priznanje radu Annemie Neyts-Uyttebroeck tijekom njezinog mandata.


5. Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta

Nadležna bugarska tijela proslijedila su zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta Sergeiu Stanishevu u okviru kaznenog progona u Bugarskoj.

U skladu s člankom 9. stavkom 1. Poslovnika taj je zahtjev upućen nadležnom odboru – Odboru JURI.


6. Hitno djelovanje u svrhu potvrde imuniteta

Nakon savjetovanja s predsjednikom i izvjestiteljem nadležnog Odbora JURI predsjednik je odlučio hitno pokrenuti inicijativu kod talijanskih nadležnih tijela da se potvrde povlastice i imunitet Luigija Berlinguera, bivšeg zastupnika, koristeći se ovlastima koje su mu dodijeljene stavkom 1. članka 8. Poslovnika.


7. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od klubova PPE i S&D primio sljedeće zahtjeve za imenovanje:

Odbor PETI: Eva Kaili više nije član.

Izaslanstvo u zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Čilea: Pablo Zalba Bidegain umjesto Toma Vandenkendelaerea.

Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom: Tom Vandenkendelaere umjesto Pabla Zalbe Bidegaina.

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


8. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Sukladno članku 105. stavku 6. Poslovnika, predsjednik Konferencije predsjednika odora obavijestio je da nema prigovora na:

preporuku Odbora INTA o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 14. studenog 2014. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EZ) br. 1528/2007 o primjeni aranžmana za proizvode podrijetlom iz određenih država koje pripadaju Skupini afričkih, karipskih i pacifičkih država (AKP) predviđenih u sporazumima o uspostavi ili koji vode uspostavi sporazuma o gospodarskom partnerstvu (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA)) (B8-0346/2014).

Ako u roku od 24 sata niti jedan klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika ne ulože prigovor na preporuku, ona se smatra usvojenom. U suprotnom se slučaju ona stavlja na glasovanje.

Preporuka je dostupna na internetskoj stranici Europarl.


9. Ispravak (članak 231. Poslovnika)

Odbor TRAN dostavio je sljedeći ispravak teksta koji je Europski parlament usvojio:

Ispravak P7_TA(2012)0270(COR01) Direktive 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora (preinačena) (SL L 343 od 14.12.2012., str. 32) (stajalište Europskog parlamenta u drugom čitanju 3. srpnja 2012. radi donošenja iznad spomenute Direktive P7_TA(2012)0270) (SL C 349 E od 29.11.2013., str. 104)) (18581/2/2011 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD))

U skladu s člankom 231. stavkom 4. Poslovnika smatra se da je ispravak prihvaćen, osim ako klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika u roku od 24 sata ne zatraže glasovanje o ispravku.

Ispravak je dostupan na internetskoj stranici Europarl.

°
° ° °

Govorio je Emmanouil Glezos.


10. Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacije Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju rezolucija koje je usvojio Europski parlament tijekom mjesečnog zasjedanja od rujna 2014. dostupne su na internetskoj stranici Europarl.


11. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 128. Poslovnika):

- (O-000089/2014) koje je postavio Claude Moraes, u ime Odbora LIBE, Vijeću: Obnova strategije unutarnje sigurnosti EU-a (2014/2918(RSP)) (B8-0044/2014);

- (O-000090/2014) koje je postavio Claude Moraes, u ime Odbora LIBE, Komisiji: Obnova strategije unutarnje sigurnosti EU-a (2014/2918(RSP)) (B8-0045/2014);

- (O-000092/2014) koje je postavio Jerzy Buzek, u ime Odbora ITRE, Komisiji: Provedba partnerstva za istraživanje i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) u skladu s člankom 185. UFEU-a (2014/2981(RSP)) (B8-0046/2014).


12. Predstavke

Sljedeće predstavke, unesene u registar u skladu s člankom 215. stavkom 6. Poslovnika niže navedenih datuma, upućene su nadležnom odboru:

12. prosinca 2014.

Birgit Oswald (n° 2239/2014); Maijala Helena (n° 2240/2014); Ariane Binot (n° 2241/2014); Kristóf Ács (n° 2242/2014); Nikoleta Gałka (n° 2243/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2244/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2245/2014); Matias Goos (n° 2246/2014); Ralf Hansen (n° 2247/2014); Heinz-Jürgen Schmalbrock (n° 2248/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2249/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2250/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2251/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2252/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2253/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2254/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2255/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2256/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2257/2014); Kehinde Akpata (n° 2258/2014); Jonay Pérez Suárez (n° 2259/2014); Marco Caruso (n° 2260/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2261/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2262/2014); Rumyana Petevageorgieva (n° 2263/2014); Alberto de la Peña Guillén (n° 2264/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2265/2014); Radek Kriegler (n° 2266/2014); Herbert Udo Plesch (n° 2267/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2268/2014); Michelangelo La Spina (n° 2269/2014); Xenofon Kontargyris (n° 2270/2014); Franz Nimmervoll (n° 2271/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2272/2014); Nadia Chaudel (n° 2273/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2274/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2275/2014); Klaus-Dieter Hammer (n° 2276/2014); Sven Laudan (n° 2277/2014); Michael Hollien (n° 2278/2014); Rosemarie Koehler (n° 2279/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2280/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2281/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2282/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2283/2014); José María Gómez Pontón (n° 2284/2014); Antonio Escalona Martínez (n° 2285/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2286/2014); Chimezie Okonkwo (n° 2287/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2288/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2289/2014); José Manuel Martín Álvarez (n° 2290/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2291/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2292/2014); Dr. Philipp Schmagold (n° 2293/2014); Leonardo Rassu (n° 2294/2014); Roman Milewski (n° 2295/2014); Franz Radl (n° 2296/2014); Marialuisa Carbone (n° 2297/2014); Arturo Claudio Brizzi (n° 2298/2014); Dr. Gert Armin Neuhäuser (n° 2299/2014); Klaus-Dieter Wohlgemuth (n° 2300/2014); Moona Hellsten (n° 2301/2014); Rodney Maile (n° 2302/2014); Stefan Bortos (n° 2303/2014); Graham Moore (n° 2304/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (6 signatures) (n° 2305/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2306/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2307/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2308/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2309/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2310/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2311/2014); Sergio Tomás Nieto (n° 2312/2014); Florence Cortes (n° 2313/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2314/2014); Flavio Miccono (n° 2315/2014); Amadeu Policart Silvestre (n° 2316/2014); María de los Ángeles Gracia González (n° 2317/2014); Gheorghe Comănac (n° 2318/2014); Ignazio Cubeddu (n° 2319/2014); Pere Romero Alonso (n° 2320/2014); Andrzej Paulinski (n° 2321/2014); Luciano Benazzo (n° 2322/2014); Michael Teuschl (n° 2323/2014); Hermann Ebhardt (n° 2324/2014); Ralf Welscher (n° 2325/2014); Andreas Josef Kuhn (n° 2326/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2327/2014); Gael Drillon (n° 2328/2014); Luigi Barabani (n° 2329/2014); Marco Da Prato (n° 2330/2014); Cherif Dalhoumi (n° 2331/2014); José Andrés Palacios Ferrer (AGROPREVEN) (n° 2332/2014); John Carnie (n° 2333/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2334/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2335/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2336/2014); Raquel González Fernández (n° 2337/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2338/2014); Pedro Manuel Soriano Galán (n° 2339/2014); Angélica Balsalobre San Millán (n° 2340/2014); María Pinto (n° 2341/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2342/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2343/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2344/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2345/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2346/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2347/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2348/2014); Constantínos Tsankarákis (n° 2349/2014); Ferrán Illa Gayete (n° 2350/2014); Ivaĭlo Vŭlkov (n° 2351/2014); Lorenzo Álvarez del Castillo (n° 2352/2014); José Manuel Martín Álvarez (n° 2353/2014); Gabriel Castro Martínez (n° 2354/2014); Petru Pavel Uzun (n° 2355/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2356/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2357/2014); Pina Nuzzo (n° 2358/2014); Michel Faissat (n° 2359/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2360/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2361/2014); Flavio Miccono (n° 2362/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2363/2014); Camelia Rămășcanu (n° 2364/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2365/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2366/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2367/2014); Förster Gredo (n° 2368/2014); Marcello Campiotti (n° 2369/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2370/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2371/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2372/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2373/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2374/2014); Norman Scarth (n° 2375/2014); Elabassia Tires (n° 2376/2014); Anna Georghallides (n° 2377/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2378/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2379/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2380/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2381/2014); Nicolae Fulea (n° 2382/2014); Norbert Perstinger (n° 2383/2014); Elaine Colville (n° 2384/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2385/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2386/2014); György Palla (n° 2387/2014); Dan-Laurențiu Arcuș (n° 2388/2014); Jan Olk (n° 2389/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2390/2014); Janet Zammit (n° 2391/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2392/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2393/2014); Sieglinde Stein-Abel (n° 2394/2014); Sergiu Sebastian Tauciuc (n° 2395/2014); Oronzo Danese (n° 2396/2014); Oronzo Danese (n° 2397/2014); Christian Ries (n° 2398/2014); Hans-Gerd Schröter (n° 2399/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2400/2014); Vincenzo Battipaglia (n° 2401/2014); Massimo De Simone (n° 2402/2014); Jean Paul Carré (n° 2403/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2404/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2405/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2406/2014); Michael Clark (n° 2407/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2408/2014); Konrad Schmidt (n° 2409/2014); Andreas Josef Kuhn (n° 2410/2014); Sebastian Günther (n° 2411/2014); Dirk Emmermann (n° 2412/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2413/2014); Günter Dillikrath (n° 2414/2014); Emmanuel Sweeney (n° 2415/2014); Luigi Antoci (n° 2416/2014); Carlo Villari (n° 2417/2014); Oronzo Danese (n° 2418/2014); Alberto de la Peña Guillén (n° 2419/2014); Iosif Rezmuves (n° 2420/2014); Georgios Kakarantzas (n° 2421/2014); Ghiorghi Foca (n° 2422/2014); Clara Rodríguez Montesinos (Esquerra Unida de Sant Joan d'Alacant) (n° 2423/2014); Julián Plaza Hortelano (n° 2424/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2425/2014); Wilhelmus Gerardus Martinus Van der Rijt (n° 2426/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2427/2014); Flavio Miccono (n° 2428/2014); Jordi Bertran Calvera (n° 2429/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2430/2014); Ivano Cartella (n° 2431/2014); Rainer Bojarski-Hoffmann (n° 2432/2014); Matthias Adler (n° 2433/2014); Ruby Harrold-Claesson (n° 2434/2014); Flavio Mobiglia (n° 2435/2014); Robert Bajela (n° 2436/2014); Christel Jäger (n° 2437/2014); Ludwig Lentfort (n° 2438/2014); Rodney Maile (n° 2439/2014); Ioan Grosu (n° 2440/2014); Giuseppe Borracci (n° 2441/2014); Giacomo Rotoli (n° 2442/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2443/2014); Amélie Noel (n° 2444/2014); Walter Achille Giovanni Serpagli (n° 2445/2014); Walter Achille Giovanni Serpagli (n° 2446/2014); Walter Achille Giovanni Serpagli (n° 2447/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2448/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2449/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2450/2014); Vincas Jokimas (n° 2451/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2452/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2453/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2454/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2455/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2456/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2457/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2458/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2459/2014); Paulo Veríssimo Miranda dos Reis (n° 2460/2014); (podatak o imenu povjerljiv) (n° 2461/2014); Alberto de la Peña Guillén (n° 2462/2014).

Predsjednik je objavio da je dana 12. prosinca 2014. nadležnom odboru, u skladu s odredbama članka 215. stavka 13. Poslovnika, uputio predstavke koje su Parlamentu podnijele fizičke osobe koje nisu građani Europske unije niti u njoj borave, odnosno pravne osobe koje nemaju sjedište u državi članici.


13. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage određenih akata u području slobode, sigurnosti i pravde (COM(2014)0713 - C8-0277/2014 - 2014/0337(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Odluka vijeća o sklapanju Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Gvineje Bisau (11667/2012 - C8-0278/2014 - 2012/0134(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Prijedlog odluke europskog Parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage određenih akata u području policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima (COM(2014)0714 - C8-0279/2014 - 2014/0338(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Prijedlog uredbe europskog Parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage određenih akata u području policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima (COM(2014)0715 - C8-0280/2014 - 2014/0339(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Odluka Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

DEVE, INTA

- Prijedlog Uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća o harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br.2494/95 (COM(2014)0724 - C8-0283/2014 – 2014/0346(COD))

U skladu s odredbama članka 282. stavka 5. Ugovora, predsjednik će se savjetovati s Europskom središnjom bankom.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

IMCO

- Commission Decision on the adoption of a proposal for the appointment of the Chair, Vice-Chair and Members of the Board of the Single Resolution Board (C(2014)9456 - C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE)) (Ovaj naslov trenutačno nije dostupan na hrvatskom jeziku).

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

AFCO, JURI

- Novi nacrt proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015.: stajalište Vijeća od 12. prosinca 2014. (16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Nacrt izmjene proračuna br. 6 za opći proračun za 2014.: stajalište Vijeća od 12. prosinca 2014. (16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Nacrt izmjene proračuna br. 3 za opći proračun za 2014.: stajalište Vijeća od 12. prosinca 2014. (16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

FEMM, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Nacrt izmjene proračuna br. 4 za opći proračun za 2014.: stajalište Vijeća od 12. prosinca 2014. (16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Nacrt izmjene proračuna br. 5 za opći proračun za 2014.: stajalište Vijeća od 12. prosinca 2014. (16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

REGI

- Nacrt izmjene proračuna br. 7 za opći proračun za 2014.: stajalište Vijeća od 12. prosinca 2014. (16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Nacrt izmjene proračuna br. 8 za opći proračun za 2014.: stajalište Vijeća od 12. prosinca 2014. (16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

2) parlamentarnih odbora

2.1) izvješća

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o sudjelovanju Republike Hrvatske u Europskom gospodarskom prostoru i tri povezana sporazuma (06698/2014 - C8-0002/2014 - 2014/0047(NLE)) – Odor INTA - Izvjestitelj: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0026/2014)

- * Izvješće o prijedlogu uredbe Vijeća o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na određene kategorije horizontalnih državnih potpora (kodificirani tekst) (COM(2014)0377 - C8-0139/2014 - 2014/0192(NLE)) – Odbor JURI - Izvjestitelj: Andrzej Duda (A8-0029/2014)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama predviđenim u Sporazumu između Europske ekonomske zajednice i Republike Islanda (kodificirani tekst) (COM(2014)0308 - C8-0011/2014 - 2014/0160(COD)) – Odbor JURI - Izvjestitelj: Andrzej Duda (A8-0031/2014)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama koje Unija može poduzeti u vezi s kombiniranim učinkom antidampinških ili antisubvencijskih mjera sa zaštitnim mjerama (kodificirani tekst) (COM(2014)0318 - C8-0016/2014 - 2014/0164(COD)) – Odbor JURI - Izvjestitelj: Andrzej Duda (A8-0032/2014)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama koje Unija može poduzeti slijedom izvješća koje je donijelo Tijelo za rješavanje sporova WTO-a u pogledu antidampinških i antisubvencijskih pitanja (kodificirani tekst) (COM(2014)0317 - C8-0017/2014 - 2014/0163(COD)) – Odbor JURI - Izvjestitelj: Andrzej Duda (A8-0033/2014)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za izvoz (kodificirani tekst) (COM(2014)0322 - C8-0013/2014 - 2014/0167(COD)) – Odbor JURI - Izvjestitelj: Andrzej Duda (A8-0035/2014)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o pristupanju Europske unije Konvenciji o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES) (09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE)) – Odbor ENVI - Izvjestiteljica: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o obnovi Sporazuma o suradnji u području znanosti i tehnologije između Europske zajednice i Ukrajine (11047/2014 - C8-0114/2014 - 2014/0154(NLE)) – Odor ITRE - Izvjestitelj: Jerzy Buzek (A8-0039/2014)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za uvoz (kodificirani tekst) (COM(2014)0321 - C8-0012/2014 - 2014/0166(COD)) – Odbor JURI - Izvjestitelj: Andrzej Duda (A8-0040/2014)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane (09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)) – Odbor AFET - : Izvjestitelj Andrejs Mamikins (A8-0041/2014)

- Izvješće koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njezinih država članica, s jedne strane, te Gruzije, s druge strane (2014/2816(INI)) – Odbor AFET - Izvjestitelj: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o suradnji na civilnom globalnom navigacijskom satelitskom sustavu (GNSS) između Europske zajednice i njezinih država članica i Kraljevine Maroka (10437/2014 - C8-0108/2014 - 2013/0414(NLE)) – Odbor ITRE - Izvjestitelj: Jerzy Buzek (A8-0045/2014)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 55/2008 o uvođenju autonomnih trgovinskih povlastica za Republiku Moldovu (COM(2014)0542 - C8-0128/2014 - 2014/0250(COD)) – Odbor INTA - Izvjestitelj: Sorin Moisă (A8-0053/2014)

- * Izvješće o prijedlogu odluke Vijeća o porezu octroi de mer u najudaljenijim francuskim regijama (COM(2014)0666 - C8-0242/2014 - 2014/0308(CNS)) - Odbor REGI - Izvjestiteljica: Iskra Mihaylova (A8-0054/2014)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o tarifnom postupanju za robu podrijetlom iz Ekvadora (COM(2014)0585 - C8-0172/2014 - 2014/0287(COD)) – Odbor INTA - Izvjestitelj: Helmut Scholz (A8-0056/2014)

- ***I Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/5/EEZ od 25. veljače 1993. o pomoći Komisiji i suradnji država članica u znanstvenom razmatranju pitanja koja se odnose na hranu (COM(2014)0246 - C8-0005/2014 - 2014/0132(COD)) – Odbor ENVI - Izvjestitelj: Giovanni La Via (A8-0059/2014)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., koji je podnijela Poljska) (COM(2014)0699 - C8-0243/2014 - 2014/2181(BUD)) – Odbor BUDG - Izvjestitelj: Jan Olbrycht (A8-0062/2014)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas iz Grčke) (COM(2014)0702 - C8-0245/2014 - 2014/2183(BUD)) – Odbor BUDG - Izvjestiteljica: Monika Vana (A8-0063/2014)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/010 IT/Whirpool iz Italije) (COM(2014)0672 - C8-0231/2014 - 2014/2170(BUD)) – Odbor BUDG - Izvjestitelj: Daniele Viotti (A8-0064/2014)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2013/014 FR/Air France iz Francuske) (COM(2014)0701 - C8-0247/2014 - 2014/2185(BUD)) – Odbor BUDG - Izvjestitelj: Marco Zanni (A8-0065/2014)

- * Izvješće o prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ, Euratom) br. 1150/2000 o provedbi Odluke 2007/436/EZ, Euratom o sustavu vlastitih sredstava Zajednica (COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)) - Odor BUDG - Izvjestitelji: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

2.2) preporuka za drugo čitanje

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2001/18/EZ u pogledu mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane uzgoj genetski modificiranih organizama (GMO-a) na svojem državnom području (10972/3/2014 - C8-0145/2014 - 2010/0208(COD)) – Odor ENVI - Izvjestiteljica: Frédérique Ries (A8-0038/2014)


14. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica od prosinca 2014. (PE 544.579/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 152. Poslovnika):

Ponedjeljak

Nema predloženih izmjena:

Utorak

Glasovanje o izvješćima Andrzeja Dude A8-0029/2014, A8-0031/2014, A8-0032/2014, A8-0033/2014, A8-0035/2014 i A8-0040/2014 odgođeno je za neku od sljedećih sjednica.

Zahtjevi klubova zastupnika Verts/ALE-a, S&D-a i GUE/NGL-a za zaključivanje rasprave o programu rada Komisije za 2015. (točka 18. konačnog prijedloga dnevnog reda) podnošenjem prijedloga rezolucija.

Govorili su: Gianni Pittella u ime kluba S&D, koji obrazlaže zahtjev uz objašnjenje da bi se glasovanje održalo u siječnju, Philippe Lamberts u ime kluba Verts/ALE, koji obrazlaže zahtjev, Guy Verhofstadt, koji je podržao zahtjev, József Szájer, koji se izjasnio protiv zahtjeva, Gabriele Zimmer u ime kluba GUE/NGL, koja je zatražila da se glasovanje održi tijekom ove sjednice, i Philippe Lamberts, koji je podržao zahtjev.

Parlament je odacio zahtjev Kluba zastupnika GUE/NGL-a.

Elektroničkim glasovanjem (231 za, 121 protiv, 18 uzdržanih) Parlament je odobrio zahtjev Kluba zastupnika S&D-a.

Srijeda

Zahtjev klubova Verts/ALE-a i GUE/NGL-a za upisivanjem u dnevni red Izjave potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o slobodi izražavanja misli u Turskoj. Rasprava bi se zaključila podnošenjem prijedloga rezolucija tijekom plenarne sjednice u siječnju 2015.

Govorili su: Rebecca Harms i Patrick Le Hyaric, koji su obrazložili zahtjev u ime svojih klubova zastupnika, i Alexander Graf Lambsdorff.

Parlament je odobrio zahtjev.

Govorila je Rebecca Harms.

Zahtjev Kluba zastupnika ECR-a za prebacivanjem glasovanja o Palestini na četvrtak (točka 78. konačnog prijedloga dnevnog reda).

Govorili su: Morten Messerschmidt, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je obrazložio zahtjev, i Martina Anderson, protiv zahtjeva.

Parlament je odbio zahtjev.

Četvrtak

Nema predloženih izmjena:

°
° ° °

Time je utvrđen plan rada.


15. Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama (CITES) *** (rasprava)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o pristupanju Europske unije Konvenciji o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES) [09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

Esther Herranz García (zamjenica izvjestiteljice) predstavila je preporuku.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorio je Carlos Moedas (povjerenik Komisije).

Govorili su: Dubravka Šuica u ime kluba PPE, Renata Briano u ime kluba S&D, Mark Demesmaeker u ime kluba ECR, Gerben-Jan Gerbrandy u ime kluba ALDE, Lynn Boylan u ime kluba GUE/NGL, Benedek Jávor u ime kluba Verts/ALE, Marco Affronte u ime kluba EFDD, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Julie Girling, Catherine Bearder, Stefan Eck, Julia Reid, Ivan Štefanec, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Gilles Lebreton, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Enrico Gasbarra, Richard Ashworth, Lidia Senra Rodríguez, Neena Gill i Sylvie Goddyn.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, József Nagy i Miguel Viegas.

Govorio je Carlos Moedas.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.3 zapisnika od 16.12.2014..


16. Provedba Direktive o kakvoći goriva (rasprava)

Izjava Komisije: Provedba Direktive o kakvoći goriva (2014/2995(RSP))

Carlos Moedas (povjerenik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: András Gyürk u ime kluba PPE, i Matthias Groote u ime kluba S&D.

PREDSJEDA: Adina-Ioana VĂLEAN
potpredsjednica

Govorili su: Julie Girling u ime kluba ECR, Gerben-Jan Gerbrandy u ime kluba ALDE, Paloma López Bermejo u ime kluba GUE/NGL, Bas Eickhout u ime kluba Verts/ALE, Piernicola Pedicini u ime kluba EFDD, Jean-François Jalkh, nezavisni zastupnik, Jo Leinen, Nils Torvalds, Julia Reid, Tibor Szanyi, Catherine Bearder, Marju Lauristin, Fredrick Federley, Nicola Caputo i Gesine Meissner.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Monika Flašíková Beňová, Ivan Jakovčić, Lucy Anderson, Kaja Kallas, Janusz Zemke, João Ferreira i Giulia Moi.

Govorio je Carlos Moedas.

Rasprava je zaključena.


17. Procjena dobrog ugleda prijevoznika (rasprava)

Izjava Komisije: Procjena dobrog ugleda prijevoznika (2014/2978(RSP))

Violeta Bulc (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su: Markus Ferber u ime kluba PPE, Ismail Ertug u ime kluba S&D, Tomasz Piotr Poręba u ime kluba ECR, Gesine Meissner u ime kluba ALDE, Merja Kyllönen u ime kluba GUE/NGL, Karima Delli u ime kluba Verts/ALE, Daniela Aiuto u ime kluba EFDD, Georg Mayer, nezavisni zastupnik, Wim van de Camp, Jens Nilsson, Peter van Dalen, Matthijs van Miltenburg, João Ferreira, Michael Cramer, Peter Lundgren, Massimiliano Salini, Lucy Anderson, Notis Marias, Jill Seymour, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Claudia Tapardel, Angel Dzhambazki i Andor Deli.

PREDSJEDA: Alexander Graf LAMBSDORFF
potpredsjednik

Govorili su: Jörg Leichtfried, Roberts Zīle, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Dieter-Lebrecht Koch, Jutta Steinruck, Henna Virkkunen, Ole Christensen, Danuta Jazłowiecka, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Seán Kelly, Theodor Dumitru Stolojan i Deirdre Clune.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Monika Flašíková Beňová, Ivan Jakovčić, Giulia Moi, Janusz Zemke, Patricija Šulin i Nicola Caputo.

Govorila je Violeta Bulc.

Rasprava je zaključena.


18. Provedba partnerstva za istraživanje i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000092/2014) koje je postavio Jerzy Buzek Komisiji: Provedba partnerstva za istraživanje i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) u skladu s člankom 185. UFEU-a (B8-0046/2014) (2014/2981(RSP))

Patrizia Toia obrazložila je pitanje.

Carlos Moedas (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su: Massimiliano Salini u ime kluba PPE, Soledad Cabezón Ruiz u ime kluba S&D, Notis Marias u ime kluba ECR, Juan Carlos Girauta Vidal u ime kluba ALDE, Neoklis Sylikiotis u ime kluba GUE/NGL, Ernest Maragall u ime kluba Verts/ALE, Dario Tamburrano u ime kluba EFDD, Nicolas Bay, nezavisni zastupnik, Francesc Gambús, Miriam Dalli, Ruža Tomašić, Paloma López Bermejo, Lara Comi, Monika Flašíková Beňová, Ricardo Serrão Santos i Tonino Picula.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ivan Jakovčić, József Nagy, Miguel Viegas i João Ferreira.

Govorio je Carlos Moedas.

Rasprava je zaključena.


19. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Stanislav Polčák, Victor Negrescu, Zbigniew Kuźmiuk, Filiz Hyusmenova, Sofia Sakorafa, Igor Šoltes, Jill Seymour, Barbara Kappel, Ivan Štefanec, Anneliese Dodds, Janusz Wojciechowski, Marian Harkin, João Ferreira, Laura Ferrara, Mario Borghezio, Deirdre Clune, Richard Corbett, Eleni Theocharous, Iliana Iotova, Ádám Kósa, Damian Drăghici, József Nagy, Soledad Cabezón Ruiz, Csaba Sógor, José Blanco López, Andor Deli i Doru-Claudian Frunzulică.


20. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 544.579/OJMA).


21. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:20 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

Glavni tajnik

Predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bușoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Pașcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zwiefka

Ispričani:

Batten, Bradbourn, Crowley, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf

Pravna napomena