Index 
Jegyzőkönyv
PDF 221kWORD 155k
2014. december 15., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az elnök nyilatkozata
 3.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 4.A Parlament tagjai
 5.A képviselői mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem
 6.A mentelmi jog érvényesítésére irányuló sürgős intézkedések
 7.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 8.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 9.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)
 10.A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 11.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 12.Petíciók
 13.Dokumentumok benyújtása
 14.Ügyrend
 15.A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) *** (vita)
 16.Az üzemanyag-minőségről szóló irányelv végrehajtása (vita)
 17.A szállítási vállalkozások jó hírnevének értékelése (vita)
 18.A földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) végrehajtása (vita)
 19.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 20.A következő ülésnap napirendje
 21.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 17.00-kor nyitják meg.


2. Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz a tegnapi törökországi letartóztatási hullámmal kapcsolatosan, amely összeegyeztethetetlen a sajtószabadsággal.


3. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


4. A Parlament tagjai

Annemie Neyts-Uyttebroeck írásban közölte, hogy 2015. január 1-jei hatállyal lemond parlamenti képviselői mandátumáról.

Az eljárási szabályzat 4. cikke (3) bekezdésének megfelelően a Parlament ettől az időponttól kezdődően megállapítja a képviselői hely megüresedését, és erről tájékoztatja az érintett nemzeti hatóságot

Az elnök elismerését fejezi ki Annemie Neyts-Uyttebroecknek a mandátuma során kifejtett tevékenységéért.


5. A képviselői mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem

Az illetékes bolgár hatóságok egy Bulgáriában folyó büntetőeljárás keretében kérelmezték Sergei Stanishev mentelmi jogának felfüggesztését.

A kérelmet az eljárási szabályzat 9. cikke (1) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalják.


6. A mentelmi jog érvényesítésére irányuló sürgős intézkedések

A JURI bizottság mint illetékes bizottság elnökével és előadójával folytatott konzultációt követően az elnök úgy határozott, hogy az eljárási szabályzat 8. cikkének (1) bekezdése értelmében a ráruházott hatáskörök gyakorlásával sürgős lépéseket tesz az olasz hatóságoknál Luigi Berlinguer volt képviselő kiváltságainak és mentességeinek érvényesítése érdekében.


7. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el a PPE és az S&D képviselőcsoport:

PETI bizottság: Eva Kaili nem tag többé

Az EU-Chile parlamenti vegyes bizottságba delegált küldöttség: Tom Vandenkendelaere helyére Pablo Zalba Bidegain.

A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Pablo Zalba Bidegain helyére Tom Vandenkendelaere.

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


8. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

A 105. cikk (6) bekezdésével összhangban a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnöke közli, hogy nem emeltek kifogást a következők tekintetében:

Az INTA bizottság ajánlása a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról szóló 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletét módosító 2014. november 14-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA)) (B8-0346/2014).

Amennyiben valamely képviselőcsoport vagy legalább 40 képviselő 24 órán belül nem emel kifogást, az ajánlás elfogadottnak tekintendő. Ellenkező esetben a javaslatot szavazásra bocsátják.

Az ajánlás elérhető az Europarl weboldalon.


9. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)

A TRAN bizottság az alábbi helyesbítést nyújtotta be egy Európai Parlament által elfogadott szöveghez:

P7_TA(2012)0270(COR01). sz helyesbítés a következő dokumentumhoz: Az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozás) (HL L 343., 2012.12.14., 32. o.) (az Európai Parlament második olvasatban 2012. július 3-án elfogadott álláspontja a fenti irányelv elfogadása céljából) P7_TA(2012)0270) (HL C 349 E., 2013.11.29., 104. o.)) (18581/2/2011 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD))

Az eljárási szabályzat 231. cikkének (4) bekezdése értelmében a helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, ha a bejelentésétől számított huszonnégy órán belül valamelyik képviselőcsoport, vagy legalább negyven képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátására.

A helyesbítés elérhető az Europarl weboldalon.

°
° ° °

Felszólal: Emmanouil Glezos


10. A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A 2014. szeptemberi ülés során a Parlament által elfogadott állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll az Europarl internetoldalon.


11. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdéseket nyújtották be (az eljárási szabályzat 128. cikke):

- (O-000089/2014) felteszi: Claude Moraes, a LIBE bizottság nevében, a Tanácshoz: Az EU belső biztonsági stratégiájának megújítása (2014/2918(RSP)) (B8-0044/2014);

- (O-000090/2014) felteszi: Claude Moraes, a LIBE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az EU belső biztonsági stratégiájának megújítása (2014/2918(RSP)) (B8-0045/2014);

- (O-000092/2014) felteszi: Jerzy Buzek, az ITRE bizottság nevében, a Bizottsághoz: A kutatás és innováció területén folytatott földközi-tengeri partnerség (PRIMA) megvalósítása az EUMSZ 185. cikke alapján (2014/2981(RSP)) (B8-0046/2014).


12. Petíciók

A következő, az alábbi időpontban nyilvántartásba vett petíciókat az eljárási szabályzat 215. cikke (6) bekezdésének megfelelően továbbították az illetékes bizottságnak:

2014. december 12.

Birgit Oswald (2239/2014); Maijala Helena (2240/2014); Ariane Binot (2241/2014); Kristóf Ács (2242/2014); Nikoleta Gałka (2243/2014); (titkos név) (2244/2014); (titkos név) (2245/2014); Matias Goos (2246/2014); Ralf Hansen (2247/2014); Heinz-Jürgen Schmalbrock (2248/2014); (titkos név) (2249/2014); (titkos név) (2250/2014); (titkos név) (2251/2014); (titkos név) (2252/2014); (titkos név) (2253/2014); (titkos név) (2254/2014); (titkos név) (2255/2014); (titkos név) (2256/2014); (titkos név) (2257/2014); Kehinde Akpata (2258/2014); Jonay Pérez Suárez (2259/2014); Marco Caruso (2260/2014); (titkos név) (2261/2014); (titkos név) (2262/2014); Rumyana Petevageorgieva (2263/2014); Alberto de la Peña Guillén (2264/2014); (titkos név) (2265/2014); Radek Kriegler (2266/2014); Herbert Udo Plesch (2267/2014); (titkos név) (2268/2014); Michelangelo La Spina (2269/2014); Xenofon Kontargyris (2270/2014); Franz Nimmervoll (2271/2014); (titkos név) (2272/2014); Nadia Chaudel (2273/2014); (titkos név) (2274/2014); (titkos név) (2275/2014); Klaus-Dieter Hammer (2276/2014); Sven Laudan (2277/2014); Michael Hollien (2278/2014); Rosemarie Koehler (2279/2014); (titkos név) (2280/2014); (titkos név) (2281/2014); (titkos név) (2282/2014); (titkos név) (2283/2014); José María Gómez Pontón (2284/2014); Antonio Escalona Martínez (2285/2014); (titkos név) (2286/2014); Chimezie Okonkwo (2287/2014); (titkos név) (2288/2014); (titkos név) (2289/2014); José Manuel Martín Álvarez (2290/2014); (titkos név) (2291/2014); (titkos név) (2292/2014); Dr. Philipp Schmagold (2293/2014); Leonardo Rassu (2294/2014); Roman Milewski (2295/2014); Franz Radl (2296/2014); Marialuisa Carbone (2297/2014); Arturo Claudio Brizzi (2298/2014); Dr. Gert Armin Neuhäuser (2299/2014); Klaus-Dieter Wohlgemuth (2300/2014); Moona Hellsten (2301/2014); Rodney Maile (2302/2014); Stefan Bortos (2303/2014); Graham Moore (2304/2014); (titkos név) (6 signatures) (2305/2014); (titkos név) (2306/2014); (titkos név) (2307/2014); (titkos név) (2308/2014); (titkos név) (2309/2014); (titkos név) (2310/2014); (titkos név) (2311/2014); Sergio Tomás Nieto (2312/2014); Florence Cortes (2313/2014); (titkos név) (2314/2014); Flavio Miccono (2315/2014); Amadeu Policart Silvestre (2316/2014); María de los Ángeles Gracia González (2317/2014); Gheorghe Comănac (2318/2014); Ignazio Cubeddu (2319/2014); Pere Romero Alonso (2320/2014); Andrzej Paulinski (2321/2014); Luciano Benazzo (2322/2014); Michael Teuschl (2323/2014); Hermann Ebhardt (2324/2014); Ralf Welscher (2325/2014); Andreas Josef Kuhn (2326/2014); (titkos név) (2327/2014); Gael Drillon (2328/2014); Luigi Barabani (2329/2014); Marco Da Prato (2330/2014); Cherif Dalhoumi (2331/2014); José Andrés Palacios Ferrer (AGROPREVEN) (2332/2014); John Carnie (2333/2014); (titkos név) (2334/2014); (titkos név) (2335/2014); (titkos név) (2336/2014); Raquel González Fernández (2337/2014); (titkos név) (2338/2014); Pedro Manuel Soriano Galán (2339/2014); Angélica Balsalobre San Millán (2340/2014); María Pinto (2341/2014); (titkos név) (2342/2014); (titkos név) (2343/2014); (titkos név) (2344/2014); (titkos név) (2345/2014); (titkos név) (2346/2014); (titkos név) (2347/2014); (titkos név) (2348/2014); Constantínos Tsankarákis (2349/2014); Ferrán Illa Gayete (2350/2014); Ivaĭlo Vŭlkov (2351/2014); Lorenzo Álvarez del Castillo (2352/2014); José Manuel Martín Álvarez (2353/2014); Gabriel Castro Martínez (2354/2014); Petru Pavel Uzun (2355/2014); (titkos név) (2356/2014); (titkos név) (2357/2014); Pina Nuzzo (2358/2014); Michel Faissat (2359/2014); (titkos név) (2360/2014); (titkos név) (2361/2014); Flavio Miccono (2362/2014); (titkos név) (2363/2014); Camelia Rămășcanu (2364/2014); (titkos név) (2365/2014); (titkos név) (2366/2014); (titkos név) (2367/2014); Förster Gredo (2368/2014); Marcello Campiotti (2369/2014); (titkos név) (2370/2014); (titkos név) (2371/2014); (titkos név) (2372/2014); (titkos név) (2373/2014); (titkos név) (2374/2014); Norman Scarth (2375/2014); Elabassia Tires (2376/2014); Anna Georghallides (2377/2014); (titkos név) (2378/2014); (titkos név) (2379/2014); (titkos név) (2380/2014); (titkos név) (2381/2014); Nicolae Fulea (2382/2014); Norbert Perstinger (2383/2014); Elaine Colville (2384/2014); (titkos név) (2385/2014); (titkos név) (2386/2014); György Palla (2387/2014); Dan-Laurențiu Arcuș (2388/2014); Jan Olk (2389/2014); (titkos név) (2390/2014); Janet Zammit (2391/2014); (titkos név) (2392/2014); (titkos név) (2393/2014); Sieglinde Stein-Abel (2394/2014); Sergiu Sebastian Tauciuc (2395/2014); Oronzo Danese (2396/2014); Oronzo Danese (2397/2014); Christian Ries (2398/2014); Hans-Gerd Schröter (2399/2014); (titkos név) (2400/2014); Vincenzo Battipaglia (2401/2014); Massimo De Simone (2402/2014); Jean Paul Carré (2403/2014); (titkos név) (2404/2014); (titkos név) (2405/2014); (titkos név) (2406/2014); Michael Clark (2407/2014); (titkos név) (2408/2014); Konrad Schmidt (2409/2014); Andreas Josef Kuhn (2410/2014); Sebastian Günther (2411/2014); Dirk Emmermann (2412/2014); (titkos név) (2413/2014); Günter Dillikrath (2414/2014); Emmanuel Sweeney (2415/2014); Luigi Antoci (2416/2014); Carlo Villari (2417/2014); Oronzo Danese (2418/2014); Alberto de la Peña Guillén (2419/2014); Iosif Rezmuves (2420/2014); Georgios Kakarantzas (2421/2014); Ghiorghi Foca (2422/2014); Clara Rodríguez Montesinos (Esquerra Unida de Sant Joan d'Alacant) (2423/2014); Julián Plaza Hortelano (2424/2014); (titkos név) (2425/2014); Wilhelmus Gerardus Martinus Van der Rijt (2426/2014); (titkos név) (2427/2014); Flavio Miccono (2428/2014); Jordi Bertran Calvera (2429/2014); (titkos név) (2430/2014); Ivano Cartella (2431/2014); Rainer Bojarski-Hoffmann (2432/2014); Matthias Adler (2433/2014); Ruby Harrold-Claesson (2434/2014); Flavio Mobiglia (2435/2014); Robert Bajela (2436/2014); Christel Jäger (2437/2014); Ludwig Lentfort (2438/2014); Rodney Maile (2439/2014); Ioan Grosu (2440/2014); Giuseppe Borracci (2441/2014); Giacomo Rotoli (2442/2014); (titkos név) (2443/2014); Amélie Noel (2444/2014); Walter Achille Giovanni Serpagli (2445/2014); Walter Achille Giovanni Serpagli (2446/2014); Walter Achille Giovanni Serpagli (2447/2014); (titkos név) (2448/2014); (titkos név) (2449/2014); (titkos név) (2450/2014); Vincas Jokimas (2451/2014); (titkos név) (2452/2014); (titkos név) (2453/2014); (titkos név) (2454/2014); (titkos név) (2455/2014); (titkos név) (2456/2014); (titkos név) (2457/2014); (titkos név) (2458/2014); (titkos név) (2459/2014); Paulo Veríssimo Miranda dos Reis (2460/2014); (titkos név) (2461/2014); Alberto de la Peña Guillén (2462/2014).

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 215. cikkének (13) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően 2014. december 12-én továbbította az illetékes bizottságnak azokat a petíciókat, amelyeket olyan természetes, illetve jogi személyek nyújtottak be az Európai Parlamentnek, akik nem az Európai Unió polgárai, és a tagállamok területén lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerinti székhellyel sem rendelkeznek.


13. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségre vonatkozó egyes jogi aktusok hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2014)0713 - C8-0277/2014 - 2014/0337(COD))

utalva

illetékes :

LIBE

- Javaslat az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra (11667/2012 - C8-0278/2014 - 2012/0134(NLE))

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

DEVE, BUDG

- Javaslat a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén egyes jogi aktusok hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2014)0714 - C8-0279/2014 - 2014/0338(COD))

utalva

illetékes :

LIBE

- Javaslat a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén egyes jogi aktusok hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2014)0715 - C8-0280/2014 - 2014/0339(COD))

utalva

illetékes :

LIBE

- Javaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE))

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

DEVE, INTA

- Javaslat a harmonizált fogyasztói árindexekről és a 2494/95/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2014)0724 - C8-0283/2014 – 2014/0346(COD))
A Szerződés 282. cikke (5) bekezdének rendelkezéseivel összhangban az elnök konzultál az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

IMCO

- Commission Decision on the adoption of a proposal for the appointment of the Chair, Vice-Chair and Members of the Board of the Single Resolution Board (C(2014)9456 - C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE)) (Ez a cím magyarul jelenleg nem áll rendelkezésre.)

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

AFCO, JURI

- Az Európai Unió 2015-es pénzügyi évre szóló új költségvetés-tervezete – A Tanács 2014. december 12-i álláspontja (16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 6. sz. költségvetésmódosítás-tervezet a 2014. évi általános költségvetéshez – A Tanács 2014. december 12-i álláspontja (16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

- 3. sz. költségvetésmódosítás-tervezet a 2014. évi általános költségvetéshez – A Tanács 2014. december 12-i álláspontja (16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

FEMM, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 4. sz. költségvetésmódosítás-tervezet a 2014. évi általános költségvetéshez – A Tanács 2014. december 12-i álláspontja (16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

- 5. sz. költségvetésmódosítás-tervezet a 2014. évi általános költségvetéshez – A Tanács 2014. december 12-i álláspontja (16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

REGI

- 7. sz. költségvetésmódosítás-tervezet a 2014. évi általános költségvetéshez – A Tanács 2014. december 12-i álláspontja (16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

- 8. sz. költségvetésmódosítás-tervezet a 2014. évi általános költségvetéshez – A Tanács 2014. december 12-i álláspontja (16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

2) a parlamenti bizottságok

2.1) jelentések:

- *** Ajánlás a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodásnak és három kapcsolódó megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló tanácsi határozat tervezetéről (06698/2014 - C8-0002/2014 - 2014/0047(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0026/2014)

- * Jelentés az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a horizontális állami támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2014)0377 - C8-0139/2014 - 2014/0192(NLE)) - JURI bizottság - Előadó: Andrzej Duda (A8-0029/2014)

- ***I Jelentés Javaslat az Európai Gazdasági Közösség és az Izlandi Köztársaság között létrejött megállapodásban előírt védintézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (kodifikált szöveg) (COM(2014)0308 - C8-0011/2014 - 2014/0160(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Andrzej Duda (A8-0031/2014)

- ***I Jelentés a dömpingellenes, illetve szubvencióellenes intézkedések és védintézkedések együttes alkalmazása esetén az Unió által hozható intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2014)0318 - C8-0016/2014 - 2014/0164(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Andrzej Duda (A8-0032/2014)

- ***I Jelentés a WTO Vitarendező Testülete által dömping- és szubvencióellenes ügyekkel kapcsolatban elfogadott jelentés után az Unió által hozható intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2014)0317 - C8-0017/2014 - 2014/0163(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Andrzej Duda (A8-0033/2014)

- ***I Jelentés a kivitelre vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2014)0322 - C8-0013/2014 - 2014/0167(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Andrzej Duda (A8-0035/2014)

- *** Ajánlás az Európai Uniónak a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezményhez (CITES) való csatlakozásáról szóló tanácsi határozattervezetről (09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE)) - ENVI bizottság - Előadó: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

- *** Ajánlás az Európai Közösség és Ukrajna között a tudományos és technológiai együttműködésről létrejött megállapodás megújításáról szóló tanácsi határozattervezetről (11047/2014 - C8-0114/2014 - 2014/0154(NLE)) - ITRE bizottság - Előadó: Jerzy Buzek (A8-0039/2014)

- ***I Jelentés a behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2014)0321 - C8-0012/2014 - 2014/0166(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Andrzej Duda (A8-0040/2014)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti társulási megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014)

- Jelentés az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti társulási megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötésére vonatkozó tanácsi határozattervezetről szóló nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal (2014/2816(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014)

- *** Ajánlás az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Marokkói Királyság között a polgári globális navigációs műholdrendszerről (GNSS) szóló együttműködési megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (10437/2014 - C8-0108/2014 - 2013/0414(NLE)) - ITRE bizottság - Előadó: Jerzy Buzek (A8-0045/2014)

- ***I Jelentés a Moldovai Köztársaságnak szánt autonóm kereskedelmi kedvezmények bevezetéséről szóló 55/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2014)0542 - C8-0128/2014 - 2014/0250(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Sorin Moisă (A8-0053/2014)

- * Jelentés a Franciaország legkülső régióiban alkalmazott, „octroi de mer” elnevezésű adóról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2014)0666 - C8-0242/2014 - 2014/0308(CNS)) - REGI bizottság - Előadó: Iskra Mihaylova (A8-0054/2014)

- ***I Jelentés az Ecuadorból származó árukra vonatkozó tarifális elbánásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2014)0585 - C8-0172/2014 - 2014/0287(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Helmut Scholz (A8-0056/2014)

- ***I Jelentés az élelmiszerekre vonatkozó kérdések tudományos vizsgálatában a tagállamok által a Bizottságnak nyújtott támogatásról és a tagállamok együttműködéséről szóló, 1993. február 25-i 93/5/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2014)0246 - C8-0005/2014 - 2014/0132(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Giovanni La Via (A8-0059/2014)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Lengyelország „EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.” referenciaszámú kérelme) (COM(2014)0699 - C8-0243/2014 - 2014/2181(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Jan Olbrycht (A8-0062/2014)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjával összhangban történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Görögország „EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas” referenciaszámú kérelme) (COM(2014)0702 - C8-0245/2014 - 2014/2183(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Monika Vana (A8-0063/2014)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Olaszország „EGF/2014/010 IT/Whirlpool” referenciaszámú kérelme) (COM(2014)0672 - C8-0231/2014 - 2014/2170(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Daniele Viotti (A8-0064/2014)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Franciaország „EGF/2013/014 FR/Air France” referenciaszámú kérelme) (COM(2014)0701 - C8-0247/2014 - 2014/2185(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Marco Zanni (A8-0065/2014)

- * Jelentés az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló 1150/2000/EK, Euratom rendeletet módosító tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)) - BUDG bizottság - Előadók: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

2.2) ajánlás második olvasatra:

- ***II Ajánlás második olvasatra a 2001/18/EK irányelvnek a tagállamok számára a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) területükön történő termesztésének korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadásával kapcsolatos első olvasatbeli tanácsi álláspontról (10972/3/2014 - C8-0145/2014 - 2010/0208(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Frédérique Ries (A8-0038/2014)


14. Ügyrend

Kiosztották a 2014. decemberi plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 544.579/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 152. cikke):

Hétfő

Nincs javasolt változtatás.

Kedd

Andrzej Duda jelentéseiről (A8-0029/2014, A8-0031/2014, A8-0032/2014, A8-0033/2014, A8-0035/2014 és A8-0040/2014) szóló szavazást egy későbbi ülésszakra halasztják.

A Verts/ALE, az S&D és a GUE/NGL képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy a Bizottság 2015. évi munkaprogramjáról szóló vitát (az előzetes napirendtervezet 18. pontja) állásfoglalási indítvánnyal zárják le.

Felszólal: Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést, hozzáfűzve, hogy a szavazásra januárban kerülne sor, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést, Guy Verhofstadt, aki támogatja a kérést, József Szájer, aki ellenzi azt, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki azt kéri, hogy a szavazásra a jelenlegi ülésszak alatt kerüljön sor, valamint Philippe Lamberts, aki támogatja e kérést.

A Parlamenti elutasítja a GUE/NGL képviselőcsoport kérését.

Elektronikus szavazással (231 mellette, 121 ellene, 18 tartózkodás) a Parlament jóváhagyja az S&D képviselőcsoport kérését.

Szerda

A Verts/ALE és a GUE/NGL képviselőcsoport azon kérése, hogy a napirendre vegyék fel a Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozatát a véleménynyilvánítás szabadságáról Törökországban. A vitát állásfoglalási indítványok benyújtása zárná le a 2015. januári ülésszak során.

Felszólal: Rebecca Harms és Patrick Le Hyaric, akik képvislőcsoportjaik nevében indokolják a kérést, és Alexander Graf Lambsdorff.

A Parlament jóváhagyja a kérést.

Felszólal: Rebecca Harms.

Az ECR képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy a Palesztináról szóló szavazást halasszák el csütörtökre (az előzetes napirendtervezet 78. pontja).

Felszólal: Morten Messerschmidt, aki az ECR képviselőcsoport nevében indokolja a kérést, és Martina Anderson, aki ellenzi azt.

A Parlament elutasítja a kérést.

Csütörtök

Nincs javasolt változtatás.

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.


15. A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) *** (vita)

Ajánlás az Európai Unió veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezményhez (CITES) való csatlakozásáról szóló tanácsi határozat tervezetéről [09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

Esther Herranz García (az előadót helyettesítve) előterjeszti az ajánlást.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Carlos Moedas (a Bizottság tagja).

Felszólal: Dubravka Šuica, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Renata Briano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Lynn Boylan, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Benedek Jávor, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Affronte, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Julie Girling, Catherine Bearder, Stefan Eck, Julia Reid, Ivan Štefanec, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gilles Lebreton, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Enrico Gasbarra, Richard Ashworth, Lidia Senra Rodríguez, Neena Gill és Sylvie Goddyn.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, József Nagy és Miguel Viegas.

Felszólal: Carlos Moedas.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.12.16-i jegyzőkönyv, 5.3. pont .


16. Az üzemanyag-minőségről szóló irányelv végrehajtása (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az üzemanyag-minőségről szóló irányelv végrehajtása (2014/2995(RSP))

Carlos Moedas (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: András Gyürk, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, és Matthias Groote, a(z) S&D képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Adina-Ioana VĂLEAN alelnök

Felszólal: Julie Girling, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Paloma López Bermejo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Piernicola Pedicini, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jean-François Jalkh, független, Jo Leinen, Nils Torvalds, Julia Reid, Tibor Szanyi, Catherine Bearder, Marju Lauristin, Fredrick Federley, Nicola Caputo és Gesine Meissner.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Monika Flašíková Beňová, Ivan Jakovčić, Lucy Anderson, Kaja Kallas, Janusz Zemke, João Ferreira és Giulia Moi.

Felszólal: Carlos Moedas.

A vitát berekesztik.


17. A szállítási vállalkozások jó hírnevének értékelése (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A szállítási vállalkozások jó hírnevének értékelése (2014/2978(RSP))

Violeta Bulc (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Markus Ferber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ismail Ertug, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Tomasz Piotr Poręba, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gesine Meissner, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Merja Kyllönen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Karima Delli, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Daniela Aiuto, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Georg Mayer, független, Wim van de Camp, Jens Nilsson, Peter van Dalen, Matthijs van Miltenburg, João Ferreira, Michael Cramer, Peter Lundgren, Massimiliano Salini, Lucy Anderson, Notis Marias, Jill Seymour, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Claudia Tapardel, Angel Dzhambazki és Andor Deli.

ELNÖKÖL:
Alexander Graf LAMBSDORFF alelnök

Felszólal: Jörg Leichtfried, Roberts Zīle, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Dieter-Lebrecht Koch, Jutta Steinruck, Henna Virkkunen, Ole Christensen, Danuta Jazłowiecka, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Seán Kelly, Theodor Dumitru Stolojan és Deirdre Clune.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Monika Flašíková Beňová, Ivan Jakovčić, Giulia Moi, Janusz Zemke, Patricija Šulin és Nicola Caputo.

Felszólal: Violeta Bulc.

A vitát berekesztik.


18. A földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) végrehajtása (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000092/2014) felteszi: Jerzy Buzek a Bizottsághoz: A kutatás és innováció területén folytatott földközi-tengeri partnerség (PRIMA) megvalósítása az EUMSZ 185. cikke alapján (B8-0046/2014) (2014/2981(RSP))

Patrizia Toia kifejti a kérdést.

Carlos Moedas (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Massimiliano Salini, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Soledad Cabezón Ruiz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Juan Carlos Girauta Vidal, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ernest Maragall, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dario Tamburrano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Nicolas Bay, független, Francesc Gambús, Miriam Dalli, Ruža Tomašić, Paloma López Bermejo, Lara Comi, Monika Flašíková Beňová, Ricardo Serrão Santos és Tonino Picula.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ivan Jakovčić, József Nagy, Miguel Viegas és João Ferreira.

Felszólal: Carlos Moedas.

A vitát berekesztik.


19. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Stanislav Polčák, Victor Negrescu, Zbigniew Kuźmiuk, Filiz Hyusmenova, Sofia Sakorafa, Igor Šoltes, Jill Seymour, Barbara Kappel, Ivan Štefanec, Anneliese Dodds, Janusz Wojciechowski, Marian Harkin, João Ferreira, Laura Ferrara, Mario Borghezio, Deirdre Clune, Richard Corbett, Eleni Theocharous, Iliana Iotova, Ádám Kósa, Damian Drăghici, József Nagy, Soledad Cabezón Ruiz, Csaba Sógor, José Blanco López, Andor Deli és Doru-Claudian Frunzulică.


20. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 544.579/OJMA).


21. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.20-kor berekesztik.

Klaus Welle

Martin Schulz

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bușoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Pașcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Batten, Bradbourn, Crowley, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf

Jogi nyilatkozat