Indiċi 
Minuti
PDF 223kWORD 157k
It-Tnejn, 15 ta' Diċembru 2014 - StrasburguVerżjoni finali
1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 3.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 4.Kompożizzjoni tal-Parlament
 5.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari
 6.Azzjoni urġenti għall-konferma tal-immunità
 7.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 8.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 9.Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)
 10.Azzjonijiet meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 11.Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)
 12.Petizzjonijiet
 13.Dokumenti mressqa
 14.Ordni tal-ħidma
 15.Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali fl-Ispeċijiet fil-Periklu (CITES) *** (dibattitu)
 16.Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-Kwalità tal-Karburanti (dibattitu)
 17.Valutazzjoni tar-reputazzjoni tajba tal-operaturi tat-trasport (dibattitu)
 18.Implimentazzjoni tas-Sħubija għar-Riċerka u l-Innovazzjoni fiż-Żona tal-Mediterran (PRIMA) (dibattitu)
 19.Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 20.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 21.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

1. Tkomplija tas-sessjoni

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 17.00.


2. Dikjarazzjoni tal-Presidenza

Il-President għamel dikjarazzjoni dwar il-mewġa ta' arresti ta' ġurnalisti lbieraħ fit-Turkija li huma inkompatibbli mal-libertà tal-istampa.


3. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


4. Kompożizzjoni tal-Parlament

Annemie Neyts-Uyttebroeck avżat bil-miktub bir-riżenja tagħha minn Membru tal-Parlament, li tiddekorri mill-1 ta' Jannar 2015.

Bi qbil mal-Artikolu 4(3) tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlament ikkonstata li l-post huwa vakanti li jiddekorri minn din id-data u informa lill-awtorità nazzjonali kkonċernata dwar dan.

Il-President esprima ġieħ għall-ħidma ta' Annemie Neyts-Uyttebroeck tul il-mandat tagħha.


5. Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari

L-awtoritajiet kompetenti Bulgari ressqu talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Sergei Stanishev fl-ambitu ta' proċedimenti kriminali fil-Bulgarija.

Skont l-Artikolu 9(1) tar-Regoli ta' Proċedura, din it-talba ġiet irriferuta lill-kumitat responsabbli, jiġifieri lill-Kumitat JURI.


6. Azzjoni urġenti għall-konferma tal-immunità

Il-President, wara li kkonsulta mal-president u r-rapporteur tal-Kumitat JURI, li hu l-kumitat responsabbli, iddeċieda li jieħu inizjattiva urġenti fil-konfront tal-awtoritajiet Taljani biex jiġu kkonfermati l-privileġġi u l-immunitajiet ta' Luigi Berlinguer, ex Membru, permezz tas-setgħat mogħtija lilu bis-saħħa tal-Artikolu 8(1) tar-Regoli ta' Proċedura.


7. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva t-talbiet ta' ħatra li ġejjin mill-gruppi PPE u S&D:

Kumitat PETI: Eva Kaili ma baqgħetx membru.

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Ċilì: Pablo Zalba Bidegain minflok Tom Vandenkendelaere.

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina: Tom Vandenkendelaere minflok Pablo Zalba Bidegain.

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


8. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

Bi qbil mal-Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati għarraf li ma tqajmet l-ebda oġġezzjoni għal:

ir-rakkomandazzjoni tal-Kumitat INTA li ma ssir ebda oġġezzjoni għar-Regolament delegat tal-Kummissjoni tal-14 ta' Novembru 2014 li jemenda l-Anness 1 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1528/2007 li japplika l-arranġamenti għall-prodotti li joriġinaw f'ċerti stati li huma parti mill-Grupp ta' Stati Afrikani, Karibej u Paċifiċi (AKP) previsti fi ftehim li jistabbilixxu, jew li jwasslu biex jiġu stabbiliti, Ftehim ta' Sħubija Ekonomika (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA)) (B8-0346/2014).

Jekk ma titqajjem ebda oġġezzjoni minn grupp politiku jew tal-anqas 40 Membru fi żmien 24 siegħa, ir-rakkomandazzjoni titqies approvata. Fil-każ kuntrarju, tiġi sottoposta għal votazzjoni.

Ir-rakkomandazzjoni hi disponibbli fuq Europarl.


9. Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-Kumitat TRAN bagħat din ir-rettifika ta' test adottat mill-Parlament Ewropew:

Rettifika P7_TA(2012)0270(COR01) għad-Direttiva 2012/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Novembru 2012 li tistabbilixxi żona ferrovjarja unika Ewropea (riformulazzjoni) (ĠU L 343, 14.12.2012, p. 32) ((pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fit-tieni qari fit-3 ta' Lulju 2012 bil-ħsieb tal-adozzjoni għad-direttiva hawn fuq P7_TA(2012)0270) (ĠU C 349 E, 29.11.2013, p. 104)) (18581/2/2011 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD))

Bi qbil mal-Artikolu 231(4) tar-Regoli ta' Proċedura, din ir-rettifika titqies approvata sakemm fi żmien erbgħa u għoxrin siegħa, grupp politiku jew grupp ta' mill-inqas erbgħin Membru ma jitlobx li ssir votazzjoni dwarha.

Ir-rettifika hija disponibbli fuq is-sit Europarl.

°
° ° °

Intervent ta': Emmanouil Glezos.


10. Azzjonijiet meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Il-komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-azzjonijiet meħuda fir-rigward tar-riżoluzzjonijiet adottati mill-Parlament matul is-sessjoni parzjali ta' Settembru 2014 hija disponibbli fuq is-sit Europarl.


11. Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)

Il-mistoqsijiet orali għal tweġiba orali li ġejjin tressqu mill-Membri (Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura):

- (O-000089/2014) imressqa minn Claude Moraes, f'isem il-Kumitat LIBE, lill-Kunsill: It-tiġdid tal-Istrateġija ta' Sigurtà Interna għall-UE (2014/2918(RSP)) (B8-0044/2014);

- (O-000090/2014) imressqa minn Claude Moraes, f'isem il-Kumitat LIBE, lill-Kummissjoni: It-tiġdid tal-Istrateġija ta' Sigurtà Interna għall-UE (2014/2918(RSP)) (B8-0045/2014);

- (O-000092/2014) imressqa minn Jerzy Buzek, f'isem il-Kumitat ITRE, lill-Kummissjoni: L-implimentazzjoni tas-Sħubija għar-Riċerka u l-Innovazzjoni fiż-Żona tal-Mediterran (PRIMA) skont l-Artikolu 185 TFUE (2014/2981(RSP)) (B8-0046/2014).


12. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet li ġejjin, li kienu tniżżlu fir-reġistru fid-dati li jidhru hawn taħt, ġew mgħoddija lill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 215(6) tar-Regoli ta' Proċedura:

Data: 12 ta' Diċembru 2014

Birgit Oswald (nru 2239/2014); Maijala Helena (nru 2240/2014); Ariane Binot (nru 2241/2014); Kristóf Ács (nru 2242/2014); Nikoleta Gałka (nru 2243/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2244/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2245/2014); Matias Goos (nru 2246/2014); Ralf Hansen (nru 2247/2014); Heinz-Jürgen Schmalbrock (nru 2248/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2249/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2250/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2251/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2252/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2253/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2254/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2255/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2256/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2257/2014); Kehinde Akpata (nru 2258/2014); Jonay Pérez Suárez (nru 2259/2014); Marco Caruso (nru 2260/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2261/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2262/2014); Rumyana Petevageorgieva (nru 2263/2014); Alberto de la Peña Guillén (nru 2264/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2265/2014); Radek Kriegler (nru 2266/2014); Herbert Udo Plesch (nru 2267/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2268/2014); Michelangelo La Spina (nru 2269/2014); Xenofon Kontargyris (nru 2270/2014); Franz Nimmervoll (nru 2271/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2272/2014); Nadia Chaudel (nru 2273/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2274/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2275/2014); Klaus-Dieter Hammer (nru 2276/2014); Sven Laudan (nru 2277/2014); Michael Hollien (nru 2278/2014); Rosemarie Koehler (nru 2279/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2280/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2281/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2282/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2283/2014); José María Gómez Pontón (nru 2284/2014); Antonio Escalona Martínez (nru 2285/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2286/2014); Chimezie Okonkwo (nru 2287/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2288/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2289/2014); José Manuel Martín Álvarez (nru 2290/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2291/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2292/2014); Dr. Philipp Schmagold (nru 2293/2014); Leonardo Rassu (nru 2294/2014); Roman Milewski (nru 2295/2014); Franz Radl (nru 2296/2014); Marialuisa Carbone (nru 2297/2014); Arturo Claudio Brizzi (nru 2298/2014); Dr. Gert Armin Neuhäuser (nru 2299/2014); Klaus-Dieter Wohlgemuth (nru 2300/2014); Moona Hellsten (nru 2301/2014); Rodney Maile (nru 2302/2014); Stefan Bortos (nru 2303/2014); Graham Moore (nru 2304/2014); (isem kunfidenzjali) (6 firem) (nru 2305/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2306/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2307/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2308/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2309/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2310/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2311/2014); Sergio Tomás Nieto (nru 2312/2014); Florence Cortes (nru 2313/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2314/2014); Flavio Miccono (nru 2315/2014); Amadeu Policart Silvestre (nru 2316/2014); María de los Ángeles Gracia González (nru 2317/2014); Gheorghe Comănac (nru 2318/2014); Ignazio Cubeddu (nru 2319/2014); Pere Romero Alonso (nru 2320/2014); Andrzej Paulinski (nru 2321/2014); Luciano Benazzo (nru 2322/2014); Michael Teuschl (nru 2323/2014); Hermann Ebhardt (nru 2324/2014); Ralf Welscher (nru 2325/2014); Andreas Josef Kuhn (nru 2326/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2327/2014); Gael Drillon (nru 2328/2014); Luigi Barabani (nru 2329/2014); Marco Da Prato (nru 2330/2014); Cherif Dalhoumi (nru 2331/2014); José Andrés Palacios Ferrer (AGROPREVEN) (nru 2332/2014); John Carnie (nru 2333/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2334/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2335/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2336/2014); Raquel González Fernández (nru 2337/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2338/2014); Pedro Manuel Soriano Galán (nru 2339/2014); Angélica Balsalobre San Millán (nru 2340/2014); María Pinto (nru 2341/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2342/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2343/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2344/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2345/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2346/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2347/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2348/2014); Constantínos Tsankarákis (nru 2349/2014); Ferrán Illa Gayete (nru 2350/2014); Ivaĭlo Vŭlkov (nru 2351/2014); Lorenzo Álvarez del Castillo (nru 2352/2014); José Manuel Martín Álvarez (nru 2353/2014); Gabriel Castro Martínez (nru 2354/2014); Petru Pavel Uzun (nru 2355/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2356/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2357/2014); Pina Nuzzo (nru 2358/2014); Michel Faissat (nru 2359/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2360/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2361/2014); Flavio Miccono (nru 2362/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2363/2014); Camelia Rămășcanu (nru 2364/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2365/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2366/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2367/2014); Förster Gredo (nru 2368/2014); Marcello Campiotti (nru 2369/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2370/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2371/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2372/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2373/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2374/2014); Norman Scarth (nru 2375/2014); Elabassia Tires (nru 2376/2014); Anna Georghallides (nru 2377/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2378/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2379/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2380/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2381/2014); Nicolae Fulea (nru 2382/2014); Norbert Perstinger (nru 2383/2014); Elaine Colville (nru 2384/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2385/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2386/2014); György Palla (nru 2387/2014); Dan-Laurențiu Arcuș (nru 2388/2014); Jan Olk (nru 2389/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2390/2014); Janet Zammit (nru 2391/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2392/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2393/2014); Sieglinde Stein-Abel (nru 2394/2014); Sergiu Sebastian Tauciuc (nru 2395/2014); Oronzo Danese (nru 2396/2014); Oronzo Danese (nru 2397/2014); Christian Ries (nru 2398/2014); Hans-Gerd Schröter (nru 2399/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2400/2014); Vincenzo Battipaglia (nru 2401/2014); Massimo De Simone (nru 2402/2014); Jean Paul Carré (nru 2403/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2404/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2405/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2406/2014); Michael Clark (nru 2407/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2408/2014); Konrad Schmidt (nru 2409/2014); Andreas Josef Kuhn (nru 2410/2014); Sebastian Günther (nru 2411/2014); Dirk Emmermann (nru 2412/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2413/2014); Günter Dillikrath (nru 2414/2014); Emmanuel Sweeney (nru 2415/2014); Luigi Antoci (nru 2416/2014); Carlo Villari (nru 2417/2014); Oronzo Danese (nru 2418/2014); Alberto de la Peña Guillén (nru 2419/2014); Iosif Rezmuves (nru 2420/2014); Georgios Kakarantzas (nru 2421/2014); Ghiorghi Foca (nru 2422/2014); Clara Rodríguez Montesinos (Esquerra Unida de Sant Joan d'Alacant) (nru 2423/2014); Julián Plaza Hortelano (nru 2424/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2425/2014); Wilhelmus Gerardus Martinus Van der Rijt (nru 2426/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2427/2014); Flavio Miccono (nru 2428/2014); Jordi Bertran Calvera (nru 2429/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2430/2014); Ivano Cartella (nru 2431/2014); Rainer Bojarski-Hoffmann (nru 2432/2014); Matthias Adler (nru 2433/2014); Ruby Harrold-Claesson (nru 2434/2014); Flavio Mobiglia (nru 2435/2014); Robert Bajela (nru 2436/2014); Christel Jäger (nru 2437/2014); Ludwig Lentfort (nru 2438/2014); Rodney Maile (nru 2439/2014); Ioan Grosu (nru 2440/2014); Giuseppe Borracci (nru 2441/2014); Giacomo Rotoli (nru 2442/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2443/2014); Amélie Noel (nru 2444/2014); Walter Achille Giovanni Serpagli (nru 2445/2014); Walter Achille Giovanni Serpagli (nru 2446/2014); Walter Achille Giovanni Serpagli (nru 2447/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2448/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2449/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2450/2014); Vincas Jokimas (nru 2451/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2452/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2453/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2454/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2455/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2456/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2457/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2458/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2459/2014); Paulo Veríssimo Miranda dos Reis (nru 2460/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 2461/2014); Alberto de la Peña Guillén (nru 2462/2014).

Il-President ħabbar li fid-data 12 ta' Diċembru 2014, skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 215(13) tar-Regoli ta' Proċedura, irrefera lill-kumitat responsabbli l-petizzjonijiet mibgħuta minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi li la jkunu ċittadini tal-Unjoni Ewropea u lanqas ikunu residenti fi Stat Membru, u lanqas ma jkollhom l-uffiċċju reġistrat fi Stat Membru.


13. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tħassar ċerti atti fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (COM(2014)0713 - C8-0277/2014 - 2014/0337(COD))

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet ta' sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Ginea Bissaw (11667/2012 - C8-0278/2014 - 2012/0134(NLE))

irriferut

responsabbli:

PECH

opinjoni:

DEVE, BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tħassar ċerti atti fil-qasam tal-koperazzjoni tal-pulizija u l-koperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali (COM(2014)0714 - C8-0279/2014 - 2014/0338(COD))

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jħassar ċerti atti fil-qasam tal-koperazzjoni tal-pulizija u l-koperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali (COM(2014)0715 - C8-0280/2014 - 2014/0339(COD))

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, tal-Protokoll għall-Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni Komprensivi bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam, min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE))

irriferut

responsabbli:

AFET

opinjoni:

DEVE, INTA

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-indiċijiet armonizzati tal-prezzijiet għall-konsumatur u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru2494/95 (COM(2014)0724 - C8-0283/2014 – 2014/0346(COD))
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 282(5) tat-Trattat, il-President se jikkonsulta l-Bank Ċentrali Ewropew.

irriferut

responsabbli:

ECON

opinjoni:

IMCO

- Commission Decision on the adoption of a proposal for the appointment of the Chair, Vice-Chair and Members of the Board of the Single Resolution Board (C(2014)9456 - C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE)) (Dan id-dokument mhuwiex attwalment disponibbli bil-lingwi kollha)

irriferut

responsabbli:

ECON

opinjoni:

AFCO, JURI

- Abbozz ta' baġit ġdid tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015: Pożizzjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2014 (16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

opinjoni:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6 għall-baġit ġenerali għall-2014: Pożizzjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2014 (16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

- Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 3 għall-baġit ġenerali għall-2014: Pożizzjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2014 (16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

opinjoni:

FEMM, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4 għall-baġit ġenerali għall-2014: Pożizzjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2014 (16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

- Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 5 għall-baġit ġenerali għall-2014: Pożizzjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2014 (16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

opinjoni:

REGI

- Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 7 għall-baġit ġenerali għall-2014: Pożizzjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2014 (16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

- Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 8 għall-baġit ġenerali għall-2014: Pożizzjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2014 (16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

2) mill-kumitati parlamentari

2.1) rapporti

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, ta' ftehim dwar il-parteċipazzjoni tar-Repubblika tal-Kroazja fiż-Żona Ekonomika Ewropea u tat-tliet ftehimiet (06698/2014 - C8-0002/2014 - 2014/0047(NLE)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0026/2014)

- * Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għal ċertu kategoriji ta' għajnuna mill-Istat orizzontali (test kodifikat) (COM(2014)0377 - C8-0139/2014 - 2014/0192(NLE)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0029/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-miżuri ta' salvagwardja previsti fil-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika tal-Islanda (test kodifikat) (COM(2014)0308 - C8-0011/2014 - 2014/0160(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0031/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-miżuri li l-Unjoni tista' tadotta relatati mal-effett ikkombinat ta' miżuri kontra d-dumping u kontra s-sussidji b'miżuri ta' salvagwardjar (kodifikazzjoni) (COM(2014)0318 - C8-0016/2014 - 2014/0164(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0032/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill on the measures that the Union may take following a report adopted by the WTO Dispute Settlement Body concerning anti-dumping and anti-subsidy matters (codified text) (COM(2014)0317 - C8-0017/2014 - 2014/0163(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0033/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-esportazzjoni (test kodifikat) (COM(2014)0322 - C8-0013/2014 - 2014/0167(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0035/2014)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali fl-Ispeċijiet ta’ Fawna u Flora Selvaġġi fil-Periklu (CITES) (09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar it-tiġdid tal-Ftehim dwar il-kooperazzjoni fix-xjenza u t-teknoloġija bejn il-Komunità Ewropea u l-Ukraina (11047/2014 - C8-0114/2014 - 2014/0154(NLE)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0039/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli komuni għall-importazzjonijiet (test kodifikat) (COM(2014)0321 - C8-0012/2014 - 2014/0166(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0040/2014)

- *** Recommendation on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other part (09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014)

- Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, ta' Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Ġeorġja, min-naħa l-oħra (2014/2816(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Kooperazzjoni dwar Sistema Globali ta' Navigazzjoni bis-Satellita (GNSS) Ċivili bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha u r-Renju tal-Marokk (10437/2014 - C8-0108/2014 - 2013/0414(NLE)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0045/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 55/2008 li jintroduċi l-preferenzi awtonomi għall-kummerċ għar-Repubblika tal-Moldova (COM(2014)0542 - C8-0128/2014 - 2014/0250(COD)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Sorin Moisă (A8-0053/2014)

- * Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar ir-reġim tat-taxxa "octroi de mer" fir-reġjuni ultraperiferiċi Franċiżi (COM(2014)0666 - C8-0242/2014 - 2014/0308(CNS)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0054/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trattament tariffarju għal merkanzija li toriġina mill-Ekwador (COM(2014)0585 - C8-0172/2014 - 2014/0287(COD)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Helmut Scholz (A8-0056/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 93/5/KEE tal-25 ta' Frar 1993 dwar assistenza lill-Kummissjoni u koperazzjoni mill-Istati Membri fl-eżami xjentifiku ta' kwistjonijiet dwar l-ikel (COM(2014)0246 - C8-0005/2014 - 2014/0132(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Giovanni La Via (A8-0059/2014)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 13 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja u ġestjoni finanzjarja tajba (applikazzjoni FEG/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. mill-Polonja) (COM(2014)0699 - C8-0243/2014 - 2014/2181(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Jan Olbrycht (A8-0062/2014)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-Punt 13 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f’materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (applikazzjoni EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, imressqa mill-Greċja) (COM(2014)0702 - C8-0245/2014 - 2014/2183(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Monika Vana (A8-0063/2014)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, f’konformità mal-punt 13 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar il-kooperazzjoni f’materji ta’ baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (Applikazzjoni EGF/2014/010 IT/Whirpool, ippreżentata mill-Italja) (COM(2014)0672 - C8-0231/2014 - 2014/2170(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Daniele Viotti (A8-0064/2014)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni skont il-punt 13 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (applikazzjoni EGF/2013/014 FR/Air France, minn Franza) (COM(2014)0701 - C8-0247/2014 - 2014/2185(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Marco Zanni (A8-0065/2014)

- * Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE, Euratom) Nru 1150/2000 li jimplimenta d-Deċiżjoni 2007/436/KE, Euratom dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Komunitajiet Ewropej (COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)) - Kumitat BUDG - Rapporteurs: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

2.2) rakkomandazzjoni għat-tieni qari

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2001/18/KE fir-rigward tal-possibbiltà għall-Istati Membri biex jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta' organiżmi ġenetikament modifikati (OĠM) fit-territorju tagħhom (10972/3/2014 - C8-0145/2014 - 2010/0208(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Frédérique Ries (A8-0038/2014).


14. Ordni tal-ħidma

L-abbozz definittiv tal-aġenda għas-seduti plenarji ta' Diċembru 2014 (PE 544.579/PDOJ) tqassam u ġew proposti l-bidliet li ġejjin (Artikolu 152 tar-Regoli ta' Proċedura):

It-Tnejn

Ma ġiet proposta l-ebda bidla.

It-Tlieta

Il-votazzjoni dwar ir-rapporti Andrzej Duda A8-0029/2014, A8-0031/2014, A8-0032/2014, A8-0033/2014, A8-0035/2014 u A8-0040/2014 ġiet posposta għal sessjoni parzjali ulterjuri.

Talba tal-Gruppi Verts/ALE, S&D u GUE/NGL biex jiġi konkluż id-dibattitu dwar il-programm ta' ħidma 2015 tal-Kummissjoni (punt 18 tal-PDOJ) permezz tat-tressiq ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, li ġġustifika t-talba u ppreċiża li l-votazzjoni kienet se ssir f'Jannar, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, li ġġustifika t-talba, Guy Verhofstadt, favur it-talba, József Szájer, kontra t-talba, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, li talbet li l-votazzjoni ssir matul din is-sessjoni parzjali, u Philippe Lamberts, favur din it-talba.

Il-Parlament irrifjuta t-talba tal-Grupp GUE/NGL.

B'VE (231 favur, 121 kontra, 18-il astensjoni) il-Parlament approva t-talba tal-Grupp S&D.

L-Erbgħa

Talba tal-Gruppi Verts/ALE u GUE/NGL biex tiddaħħal fl-aġenda Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-libertà ta' espressjoni fit-Turkija. Id-dibattitu jkun konkluż permezz tat-tressiq tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni matul is-sessjoni parzjali ta' Jannar 2015.

Interventi ta': Rebecca Harms u Patrick Le Hyaric, li ġġustifikaw it-talba f'isem il-gruppi rispettivi tagħhom, u Alexander Graf Lambsdorff.

Il-Parlament approva t-talba.

Intervent ta': Rebecca Harms.

Talba tal-Grupp ECR biex tiġi posposta għall-Ħamis il-votazzjoni dwar il-Palestina (punt 78 tal-PDOJ).

Interventi ta': Morten Messerschmidt f'isem il-Grupp ECR, li ġġustifika t-talba, u Martina Anderson, kontra t-talba.

Il-Parlament irrifjuta t-talba.

Il-Ħamis

Ma ġiet proposta l-ebda bidla.

°
° ° °

L-ordni tal-ħidma b'hekk ġie ffinalizzat.


15. Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali fl-Ispeċijiet fil-Periklu (CITES) *** (dibattitu)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali fl-Ispeċijiet ta' Fawna u Flora Selvaġġi fil-Periklu (CITES) [09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

Esther Herranz García (li ssostitwixxiet ir-Rapporteur) ippreżentat ir-rakkomandazzjoni.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Intervent ta': Carlos Moedas (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Dubravka Šuica f'isem il-Grupp PPE, Renata Briano f'isem il-Grupp S&D, Mark Demesmaeker f'isem il-Grupp ECR, Gerben-Jan Gerbrandy f'isem il-Grupp ALDE, Lynn Boylan, f'isem il-Grupp GUE/NGL, Benedek Jávor f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marco Affronte f'isem il-Grupp EFDD, Georgios Epitideios Membru mhux affiljat, Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Julie Girling, Catherine Bearder, Stefan Eck, Julia Reid, Ivan Štefanec, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Gilles Lebreton, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Enrico Gasbarra, Richard Ashworth, Lidia Senra Rodríguez, Neena Gill u Sylvie Goddyn.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, József Nagy u Miguel Viegas.

Intervent ta': Carlos Moedas.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.3 tal- Minuti ta' 16.12.2014.


16. Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-Kwalità tal-Karburanti (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-Kwalità tal-Karburanti (2014/2995(RSP))

Carlos Moedas (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': András Gyürk f'isem il-Grupp PPE, u Matthias Groote f'isem il-Grupp S&D.

PRESIDENZA: Adina-Ioana VĂLEAN
Viċi President

Interventi ta': Julie Girling f'isem il-Grupp ECR, Gerben-Jan Gerbrandy f'isem il-Grupp ALDE, Paloma López Bermejo f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bas Eickhout f'isem il-Grupp Verts/ALE, Piernicola Pedicini f'isem il-Grupp EFDD, Jean-François Jalkh Membru mhux affiljat, Jo Leinen, Nils Torvalds, Julia Reid, Tibor Szanyi, Catherine Bearder, Marju Lauristin, Fredrick Federley, Nicola Caputo u Gesine Meissner.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Monika Flašíková Beňová, Ivan Jakovčić, Lucy Anderson, Kaja Kallas, Janusz Zemke, João Ferreira u Giulia Moi.

Intervent ta': Carlos Moedas.

Id-dibattitu ngħalaq.


17. Valutazzjoni tar-reputazzjoni tajba tal-operaturi tat-trasport (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Valutazzjoni tar-reputazzjoni tajba tal-operaturi tat-trasport (2014/2978(RSP))

Violeta Bulc (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Markus Ferber f'isem il-Grupp PPE, Ismail Ertug f'isem il-Grupp S&D, Tomasz Piotr Poręba f'isem il-Grupp ECR, Gesine Meissner f'isem il-Grupp ALDE, Merja Kyllönen f'isem il-Grupp GUE/NGL, Karima Delli f'isem il-Grupp Verts/ALE, Daniela Aiuto f'isem il-Grupp EFDD, Georg Mayer Membru mhux affiljat, Wim van de Camp, Jens Nilsson, Peter van Dalen, Matthijs van Miltenburg, João Ferreira, Michael Cramer, Peter Lundgren, Massimiliano Salini, Lucy Anderson, Notis Marias, Jill Seymour, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Claudia Tapardel, Angel Dzhambazki u Andor Deli.

PRESIDENZA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Viċi President

Interventi ta': Jörg Leichtfried, Roberts Zīle, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Dieter-Lebrecht Koch, Jutta Steinruck, Henna Virkkunen, Ole Christensen, Danuta Jazłowiecka, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Seán Kelly, Theodor Dumitru Stolojan u Deirdre Clune.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Monika Flašíková Beňová, Ivan Jakovčić, Giulia Moi, Janusz Zemke, Patricija Šulin u Nicola Caputo.

Intervent ta': Violeta Bulc.

Id-dibattitu ngħalaq.


18. Implimentazzjoni tas-Sħubija għar-Riċerka u l-Innovazzjoni fiż-Żona tal-Mediterran (PRIMA) (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000092/2014) imressqa minn Jerzy Buzek lill-Kummissjoni: L-implimentazzjoni tas-Sħubija għar-Riċerka u l-Innovazzjoni fiż-Żona tal-Mediterran (PRIMA) skont l-Artikolu 185 TFUE (B8-0046/2014) (2014/2981(RSP))

Patrizia Toia daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Carlos Moedas (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Massimiliano Salini f'isem il-Grupp PPE, Soledad Cabezón Ruiz f'isem il-Grupp S&D, Notis Marias f'isem il-Grupp ECR, Juan Carlos Girauta Vidal f'isem il-Grupp ALDE, Neoklis Sylikiotis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ernest Maragall f'isem il-Grupp Verts/ALE, Dario Tamburrano f'isem il-Grupp EFDD, Nicolas Bay Membru mhux affiljat, Francesc Gambús, Miriam Dalli, Ruža Tomašić, Paloma López Bermejo, Lara Comi, Monika Flašíková Beňová, Ricardo Serrão Santos u Tonino Picula.

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ivan Jakovčić, József Nagy, Miguel Viegas u João Ferreira.

Intervent ta': Carlos Moedas.

Id-dibattitu ngħalaq.


19. Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-Membri li ġejjin, li xtaqu jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament għal kwistjonijiet ta' importanza politika, tkellmu għal minuta skont l-Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura:

Stanislav Polčák, Victor Negrescu, Zbigniew Kuźmiuk, Filiz Hyusmenova, Sofia Sakorafa, Igor Šoltes, Jill Seymour, Barbara Kappel, Ivan Štefanec, Anneliese Dodds, Janusz Wojciechowski, Marian Harkin, João Ferreira, Laura Ferrara, Mario Borghezio, Deirdre Clune, Richard Corbett, Eleni Theocharous, Iliana Iotova, Ádám Kósa, Damian Drăghici, József Nagy, Soledad Cabezón Ruiz, Csaba Sógor, José Blanco López, Andor Deli u Doru-Claudian Frunzulică.


20. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 544.579/OJMA).


21. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bușoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Pașcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zwiefka

Skużati:

Batten, Bradbourn, Crowley, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf

Avviż legali