Kazalo 
Zapisnik
PDF 211kWORD 152k
Ponedeljek, 15. december 2014 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Izjava predsedujočega
 3.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 4.Sestava Parlamenta
 5.Zahteva za odvzem poslanske imunitete
 6.Nujno ukrepanje za uveljavitev imunitete
 7.Sestava odborov in delegacij
 8.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 9.Popravek (člen 231 Poslovnika)
 10.Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta
 11.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 12.Peticije
 13.Predložitev dokumentov
 14.Razpored dela
 15.Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi vrstami (CITES) *** (razprava)
 16.Izvajanje direktive o kakovosti goriv (razprava)
 17.Ocena dobrega ugleda prevoznikov (razprava)
 18.Izvajanje partnerstva na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (razprava)
 19.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 20.Dnevni red naslednje seje
 21.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 17.00.


2. Izjava predsedujočega

Predsednik je podal izjavo v zvezi z včerajšnjim valom aretacij novinarjev v Turčiji, kar je nezdružljivo s svobodo tiska.


3. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


4. Sestava Parlamenta

Annemie Neyts-Uyttebroeck je pisno sporočila svoj odstop s funkcije poslanke Evropskega parlamenta z veljavo od 1. januarja 2015.

V skladu s členom 4(3) Poslovnika je Parlament potrdil sprostitev sedeža od tega datuma dalje in je o tem obvestil pristojen nacionalni organ.

Predsednik je Annemie Neyts-Uyttebroeck izrazil spoštovanje za njeno delo v času mandata.


5. Zahteva za odvzem poslanske imunitete

Pristojni bolgarski organi so vložili zahtevo za odvzem poslanske imunitete Sergeju Staniševu v okviru kazenskega postopka, ki poteka v Bolgariji.

Zahteva je bila v skladu s členom 9(1) Poslovnika posredovana pristojnemu odboru JURI.


6. Nujno ukrepanje za uveljavitev imunitete

Po posvetovanju s predsednikom in poročevalcem odbora JURI, pristojnega v tej zadevi, je predsednik sklenil nujno podati pri italijanskih organih pobudo za uveljavljanje privilegijev in imunitete nekdanjega poslanca Luigija Berlinguerja v skladu s pooblastili iz člena 8(1) Poslovnika.


7. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupin PPE in S&D prejel zahteve za naslednja imenovanja:

odbor PETI: Eva Kaili ni več članica.

Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Čile: Pablo Zalba Bidegain namesto Toma Vandenkendelaereja.

Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko: Tom Vandenkendelaere namesto Pabla Zalbe Bidegaina.

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


8. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

V skladu s členom 105(6) Poslovnika je predsednik konference predsednikov odborov sporočil, da ni bilo ugovorov zoper:

priporočilo odbora INTA, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 14. novembra 2014 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1528/2007 o uporabi ureditev za blago s poreklom iz nekaterih držav iz skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP), določenih v sporazumih, ki vzpostavljajo ali vodijo k vzpostavitvi sporazumov o gospodarskem partnerstvu (C(2014)08355 - 2014/2954(DEA)) (B8-0346/2014).

Če v 24 urah ne bo ugovora s strani političnih skupin ali najmanj 40 poslancev, se šteje, da je priporočilo odobreno. V nasprotnem primeru se bo o njem glasovalo.

Priporočilo je na voljo na spletišču Europarl.


9. Popravek (člen 231 Poslovnika)

Odbor TRAN je podal popravek besedila, ki ga je sprejel Evropski parlament.

Popravek P7_TA(2012)0270(COR01) Direktive 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja (prenovitev) (UL L 343, 14.12.2012, str. 32) (stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v drugi obravnavi dne 3. julija 2012 z namenom sprejetja direktive P7_TA(2012)0270) (UL C 349 E, 29.11.2013, str. 104) (18581/2/2011 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD))

V skladu s členom 231(4) Poslovnika se popravek šteje za sprejetega, razen če politična skupina ali najmanj 40 poslancev v štiriindvajsetih urah o njem ne zahteva glasovanja.

Popravek je na razpolago na spletišču Europarl.

°
° ° °

Govoril je Emmanouil Glezos.


10. Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta

Sporočila Komisije o nadaljnjem obravnavanju stališč in resolucij, ki jih je Parlament sprejel na delnih zasedanjih septembra 2014, so na voljo na spletišču Europarl.


11. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 128 Poslovnika):

- (O-000089/2014), ki ga je postavil Claude Moraes v imenu odbora LIBE Svetu: Obnova strategije notranje varnosti za EU (2014/2918(RSP)) (B8-0044/2014);

- (O-000090/2014), ki ga je postavil Claude Moraes v imenu odbora LIBE Komisiji: Obnova strategije notranje varnosti za EU (2014/2918(RSP)) (B8-0045/2014);

- (O-000092/2014), ki ga je postavil Jerzy Buzek v imenu odbora ITRE Komisiji: Izvajanje partnerstva na področju raziskav in inovacij s Sredozemljem v skladu s členom 185 PEU (2014/2981(RSP)) (B8-0046/2014).


12. Peticije

V skladu s členom 215(6) Poslovnika so bile pristojnemu odboru posredovane naslednje peticije, vpisane v register po spodaj navedenih datumih:

12. decembra 2014

Birgit Oswald (št. 2239/2014); Maijala Helena (št. 2240/2014); Ariane Binot (št. 2241/2014); Kristóf Ács (št. 2242/2014); Nikoleta Gałka (št. 2243/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2244/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2245/2014); Matias Goos (št. 2246/2014); Ralf Hansen (št. 2247/2014); Heinz-Jürgen Schmalbrock (št. 2248/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2249/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2250/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2251/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2252/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2253/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2254/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2255/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2256/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2257/2014); Kehinde Akpata (št. 2258/2014); Jonay Pérez Suárez (št. 2259/2014); Marco Caruso (št. 2260/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2261/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2262/2014); Rumyana Petevageorgieva (št. 2263/2014); Alberto de la Peña Guillén (št. 2264/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2265/2014); Radek Kriegler (št. 2266/2014); Herbert Udo Plesch (št. 2267/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2268/2014); Michelangelo La Spina (št. 2269/2014); Xenofon Kontargyris (št. 2270/2014); Franz Nimmervoll (št. 2271/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2272/2014); Nadia Chaudel (št. 2273/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2274/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2275/2014); Klaus-Dieter Hammer (št. 2276/2014); Sven Laudan (št. 2277/2014); Michael Hollien (št. 2278/2014); Rosemarie Koehler (št. 2279/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2280/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2281/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2282/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2283/2014); José María Gómez Pontón (št. 2284/2014); Antonio Escalona Martínez (št. 2285/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2286/2014); Chimezie Okonkwo (št. 2287/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2288/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2289/2014); José Manuel Martín Álvarez (št. 2290/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2291/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2292/2014); Dr. Philipp Schmagold (št. 2293/2014); Leonardo Rassu (št. 2294/2014); Roman Milewski (št. 2295/2014); Franz Radl (št. 2296/2014); Marialuisa Carbone (št. 2297/2014); Arturo Claudio Brizzi (št. 2298/2014); Dr. Gert Armin Neuhäuser (št. 2299/2014); Klaus-Dieter Wohlgemuth (št. 2300/2014); Moona Hellsten (št. 2301/2014); Rodney Maile (št. 2302/2014); Stefan Bortos (št. 2303/2014); Graham Moore (št. 2304/2014); (ime vlagatelja zaupno) (6 podpisov) (št. 2305/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2306/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2307/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2308/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2309/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2310/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2311/2014); Sergio Tomás Nieto (št. 2312/2014); Florence Cortes (št. 2313/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2314/2014); Flavio Miccono (št. 2315/2014); Amadeu Policart Silvestre (št. 2316/2014); María de los Ángeles Gracia González (št. 2317/2014); Gheorghe Comănac (št. 2318/2014); Ignazio Cubeddu (št. 2319/2014); Pere Romero Alonso (št. 2320/2014); Andrzej Paulinski (št. 2321/2014); Luciano Benazzo (št. 2322/2014); Michael Teuschl (št. 2323/2014); Hermann Ebhardt (št. 2324/2014); Ralf Welscher (št. 2325/2014); Andreas Josef Kuhn (št. 2326/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2327/2014); Gael Drillon (št. 2328/2014); Luigi Barabani (št. 2329/2014); Marco Da Prato (št. 2330/2014); Cherif Dalhoumi (št. 2331/2014); José Andrés Palacios Ferrer (AGROPREVEN) (št. 2332/2014); John Carnie (št. 2333/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2334/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2335/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2336/2014); Raquel González Fernández (št. 2337/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2338/2014); Pedro Manuel Soriano Galán (št. 2339/2014); Angélica Balsalobre San Millán (št. 2340/2014); María Pinto (št. 2341/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2342/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2343/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2344/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2345/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2346/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2347/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2348/2014); Constantínos Tsankarákis (št. 2349/2014); Ferrán Illa Gayete (št. 2350/2014); Ivaĭlo Vŭlkov (št. 2351/2014); Lorenzo Álvarez del Castillo (št. 2352/2014); José Manuel Martín Álvarez (št. 2353/2014); Gabriel Castro Martínez (št. 2354/2014); Petru Pavel Uzun (št. 2355/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2356/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2357/2014); Pina Nuzzo (št. 2358/2014); Michel Faissat (št. 2359/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2360/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2361/2014); Flavio Miccono (št. 2362/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2363/2014); Camelia Rămășcanu (št. 2364/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2365/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2366/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2367/2014); Förster Gredo (št. 2368/2014); Marcello Campiotti (št. 2369/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2370/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2371/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2372/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2373/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2374/2014); Norman Scarth (št. 2375/2014); Elabassia Tires (št. 2376/2014); Anna Georghallides (št. 2377/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2378/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2379/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2380/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2381/2014); Nicolae Fulea (št. 2382/2014); Norbert Perstinger (št. 2383/2014); Elaine Colville (št. 2384/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2385/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2386/2014); György Palla (št. 2387/2014); Dan-Laurențiu Arcuș (št. 2388/2014); Jan Olk (št. 2389/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2390/2014); Janet Zammit (št. 2391/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2392/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2393/2014); Sieglinde Stein-Abel (št. 2394/2014); Sergiu Sebastian Tauciuc (št. 2395/2014); Oronzo Danese (št. 2396/2014); Oronzo Danese (št. 2397/2014); Christian Ries (št. 2398/2014); Hans-Gerd Schröter (št. 2399/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2400/2014); Vincenzo Battipaglia (št. 2401/2014); Massimo De Simone (št. 2402/2014); Jean Paul Carré (št. 2403/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2404/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2405/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2406/2014); Michael Clark (št. 2407/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2408/2014); Konrad Schmidt (št. 2409/2014); Andreas Josef Kuhn (št. 2410/2014); Sebastian Günther (št. 2411/2014); Dirk Emmermann (št. 2412/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2413/2014); Günter Dillikrath (št. 2414/2014); Emmanuel Sweeney (št. 2415/2014); Luigi Antoci (št. 2416/2014); Carlo Villari (št. 2417/2014); Oronzo Danese (št. 2418/2014); Alberto de la Peña Guillén (št. 2419/2014); Iosif Rezmuves (št. 2420/2014); Georgios Kakarantzas (št. 2421/2014); Ghiorghi Foca (št. 2422/2014); Clara Rodríguez Montesinos (Esquerra Unida de Sant Joan d'Alacant) (št. 2423/2014); Julián Plaza Hortelano (št. 2424/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2425/2014); Wilhelmus Gerardus Martinus Van der Rijt (št. 2426/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2427/2014); Flavio Miccono (št. 2428/2014); Jordi Bertran Calvera (št. 2429/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2430/2014); Ivano Cartella (št. 2431/2014); Rainer Bojarski-Hoffmann (št. 2432/2014); Matthias Adler (št. 2433/2014); Ruby Harrold-Claesson (št. 2434/2014); Flavio Mobiglia (št. 2435/2014); Robert Bajela (št. 2436/2014); Christel Jäger (št. 2437/2014); Ludwig Lentfort (št. 2438/2014); Rodney Maile (št. 2439/2014); Ioan Grosu (št. 2440/2014); Giuseppe Borracci (št. 2441/2014); Giacomo Rotoli (št. 2442/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2443/2014); Amélie Noel (št. 2444/2014); Walter Achille Giovanni Serpagli (št. 2445/2014); Walter Achille Giovanni Serpagli (št. 2446/2014); Walter Achille Giovanni Serpagli (št. 2447/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2448/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2449/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2450/2014); Vincas Jokimas (št. 2451/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2452/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2453/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2454/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2455/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2456/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2457/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2458/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2459/2014); Paulo Veríssimo Miranda dos Reis (št. 2460/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2461/2014); Alberto de la Peña Guillén (št. 2462/2014).

Predsednik je sporočil, da je v skladu z določbami člena 215(13) Poslovnika 12. decembra 2014 pristojnemu odboru posredoval peticije, ki so jih na Evropski parlament naslovile fizične ali pravne osebe, ki niso niti državljani Evropske unije niti ne prebivajo ali nimajo statutarnega sedeža v eni izmed držav članic.


13. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi nekaterih aktov s področja svobode, varnosti in pravice (COM(2014)0713 - C8-0277/2014 - 2014/0337(COD))

posredovano

pristojni :

LIBE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o določitvi ribolovnih možnostih in finančnem prispevku, določenih s Sporazumom o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau (11667/2012 - C8-0278/2014 - 2012/0134(NLE))

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

DEVE, BUDG

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi nekaterih aktov s področja policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah (COM(2014)0714 - C8-0279/2014 - 2014/0338(COD))

posredovano

pristojni :

LIBE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi nekaterih aktov s področja policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah (COM(2014)0715 - C8-0280/2014 - 2014/0339(COD))

posredovano

pristojni :

LIBE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Okvirnemu sporazumu o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji (13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE))

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

DEVE, INTA

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2494/95 (COM(2014)0724 - C8-0283/2014 - 2014/0346(COD))

Predsednik se bo v skladu z določbami člena 282(5) Pogodbe posvetoval z Evropsko centralno banko

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

IMCO

- Commission Decision on the adoption of a proposal for the appointment of the Chair, Vice-Chair and Members of the Board of the Single Resolution Board (C(2014)9456 - C8-0284/2014 - 2014/0901(NLE)) (Ta naslov trenutno ni na voljo v vseh jezikih.)

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

AFCO, JURI

- Novi predlog proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015 - Stališče Sveta z dne 12. decembra 2014 (16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Predlog spremembe proračuna št. 6 k splošnemu proračunu za leto 2014: stališče Sveta z dne 12. decembra 2014 (16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog spremembe proračuna št. 3 k splošnemu proračunu za leto 2014: stališče Sveta z dne 12. decembra 2014 (16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

FEMM, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Predlog spremembe proračuna št. 4 k splošnemu proračunu za leto 2014: stališče Sveta z dne 12. decembra 2014 (16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog spremembe proračuna št. 5 k splošnemu proračunu za leto 2014: stališče Sveta z dne 12. decembra 2014 (16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

REGI

- Predlog spremembe proračuna št. 7 k splošnemu proračunu za leto 2014: stališče Sveta z dne 12. decembra 2014 (16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog spremembe proračuna št. 8 k splošnemu proračunu za leto 2014: stališče Sveta z dne 12. decembra 2014 (16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

2) od odborov

2.1) poročila

- ***Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o sodelovanju Republike Hrvaške v Evropskem gospodarskem prostoru in treh z njim povezanih sporazumov, v imenu Evropske unije (06698/2014 - C8-0002/2014 - 2014/0047(NLE)) - Odbor INTA - Poročevalec: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0026/2014)

- *Poročilo o predlogu uredbe Sveta o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za določene vrste horizontalne državne pomoči (kodificirano besedilo) (COM(2014)0377 - C8-0139/2014 - 2014/0192(NLE)) - Odbor JURI - Poročevalec: Andrzej Duda (A8-0029/2014)

- ***IPoročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščitnih ukrepih, določenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo (kodificirano besedilo) (COM(2014)0308 - C8-0011/2014 - 2014/0160(COD)) - Odbor JURI - Poročevalec: Andrzej Duda (A8-0031/2014)

- ***IPoročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih, ki jih lahko sprejme Unija v zvezi s kombiniranim učinkom protidampinških ali protisubvencijskih ukrepov z zaščitnimi ukrepi (kodificirano besedilo) (COM(2014)0318 - C8-0016/2014 - 2014/0164(COD)) - Odbor JURI - Poročevalec: Andrzej Duda (A8-0032/2014)

- ***IPoročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih, ki jih Unija lahko uvede na podlagi poročila, ki ga sprejme Organ STO za reševanje sporov v zvezi s protidampinškimi in protisubvencijskimi zadevam (kodificirano besedilo) (COM(2014)0317 - C8-0017/2014 - 2014/0163(COD)) - Odbor JURI - Poročevalec: Andrzej Duda (A8-0033/2014)

- ***IPoročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za izvoz (kodificirano besedilo) (COM(2014)0322 - C8-0013/2014 - 2014/0167(COD)) - Odbor JURI - Poročevalec: Andrzej Duda (A8-0035/2014)

- ***Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o pristopu Evropske unije h Konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) (09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE)) - Odbor ENVI - Poročevalka: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

- ***Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o sodelovanju na področju znanosti in tehnologije med Evropsko skupnostjo in Ukrajino (11047/2014 - C8-0114/2014 - 2014/0154(NLE)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Jerzy Buzek (A8-0039/2014)

- ***IPoročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za uvoz (kodificirano besedilo) (COM(2014)0321 - C8-0012/2014 - 2014/0166(COD)) - Odbor JURI - Poročevalec: Andrzej Duda (A8-0040/2014)

- ***Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani (09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)) - Odbor AFET - Poročevalec: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014)

-Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani, v imenu Evropske unije (2014/2816(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014)

- ***Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami ter Kraljevino Maroko v zvezi s civilnim globalnim satelitskim navigacijskim sistemom (GNSS) (10437/2014 - C8-0108/2014 - 2013/0414(NLE)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Jerzy Buzek (A8-0045/2014)

- ***IPoročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 55/2008 o uvedbi avtonomnih trgovinskih preferencialov za Republiko Moldavijo (COM(2014)0542 - C8-0128/2014 - 2014/0250(COD)) - Odbor INTA - Poročevalec: Sorin Moisă (A8-0053/2014)

- *Poročilo o predlogu sklepa Sveta o režimu pristaniških pristojbin v najbolj oddaljenih francoskih regijah (COM(2014)0666 - C8-0242/2014 - 2014/0308(CNS)) - Odbor REGI - Poročevalka: Iskra Mihaylova (A8-0054/2014)

- ***IPoročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o tarifni obravnavi za uvoz blaga s poreklom iz Ekvadorja (COM(2014)0585 - C8-0172/2014 - 2014/0287(COD)) - Odbor INTA - Poročevalec: Helmut Scholz (A8-0056/2014)

- ***IPoročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Direktive Sveta 93/5/EGS dne 25. Februarja 1993 o pomoči Komisiji in sodelovanju držav članic pri znanstvenem proučevanju vprašanj v zvezi z živili (COM(2014)0246 - C8-0005/2014 - 2014/0132(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalec: Giovanni La Via (A8-0059/2014)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A, Poljska) (COM(2014)0699 - C8-0243/2014 - 2014/2181(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Jan Olbrycht (A8-0062/2014)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas iz Grčije) (COM(2014)0702 - C8-0245/2014 - 2014/2183(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalka: Monika Vana (A8-0063/2014)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/010 IT Whirlpool, ki jo je podala Italija) (COM(2014)0672 - C8-0231/2014 - 2014/2170(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Daniele Viotti (A8-0064/2014)

- Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/014 FR/Air France, Francija) (COM(2014)0701 - C8-0247/2014 - 2014/2185(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Marco Zanni (A8-0065/2014)

- *Poročilo o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 o izvajanju Sklepa 2007/436/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)) - Odbor BUDG - Poročevalca: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

2.2) priporočilo za drugo obravnavo

- ***IIPriporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2001/18/ES glede možnosti držav članic, da omejijo ali prepovejo gojenje gensko spremenjenih organizmov (GSO) na svojem ozemlju (10972/3/2014 - C8-0145/2014 - 2010/0208(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalka: Frédérique Ries (A8-0038/2014).


14. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za delno zasedanje decembra 2014 (PE 544.579/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 152 Poslovnika):

Ponedeljek

Ni sprememb.

Torek

Glasovanje o poročilih Andrzej Duda A8-0029/2014, A8-0031/2014, A8-0032/2014, A8-0033/2014, A8-0035/2014 in A8-0040/2014 se preloži na eno od prihodnjih delnih zasedanj.

Zahteve skupin Verts/ALE, S&D in GUE/NGL za sklenitev razprave o delovnem programu Komisije za leto 2015 (točka 18 PDOJ) z vložitvijo predlogov resolucije.

Govorili so Gianni Pittella v imenu skupine S&D, ki je obrazložil zahtevo in pojasnil, da bi glasovanje potekalo v januarju, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, ki je obrazložil zahtevo, Guy Verhofstadt za zahtevo, József Szájer proti zahtevi, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, ki je zahtevala, da se glasuje na sedanjem delnem zasedanju, in Philippe Lamberts za to zahtevo.

Parlament je zavrnil zahtevo skupine GUE/NGL.

Z EG (231 za, 121 proti, 18 vzdržanih) je Parlament odobril zahtevo skupine S&D.

Sreda

Zahteva skupin Verts/ALE in GUE/NGL, da se na dnevni red uvrsti Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o svobodi izražanja v Turčiji. Razprava bi se zaključila z vložitvijo predlogov resolucije v času delnega zasedanja v januarju 2015.

Govorili so Rebecca Harms in Patrick Le Hyaric, ki sta vsak v imenu svoje skupine obrazložila zahtevo, in Alexander Graf Lambsdorff.

Parlament je zahtevo odobril.

Govorila je Rebecca Harms.

Zahteva skupine ECR, da se glasovanje o Palestini preloži na četrtek (točka 78 PDOJ).

Govorila sta Morten Messerschmidt v imenu skupine ECR, ki je obrazložil zahtevo, in Martina Anderson, proti zahtevi.

Parlament je zahtevo zavrnil.

Četrtek

Ni sprememb.

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.


15. Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi vrstami (CITES) *** (razprava)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o pristopu Evropske unije h Konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) [09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

Esther Herranz García (namestnica poročevalke) je predstavila priporočilo.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govoril je Carlos Moedas (član Komisije).

Govorili so Dubravka Šuica v imenu skupine PPE, Renata Briano v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE, Lynn Boylan v imenu skupine GUE/NGL, Benedek Jávor v imenu skupine Verts/ALE, Marco Affronte v imenu skupine EFDD, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Julie Girling, Catherine Bearder, Stefan Eck, Julia Reid, Ivan Štefanec, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gilles Lebreton, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Enrico Gasbarra, Richard Ashworth, Lidia Senra Rodríguez, Neena Gill in Sylvie Goddyn.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, József Nagy in Miguel Viegas.

Govoril je Carlos Moedas.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.3 zapisnika z dne 16.12.2014.


16. Izvajanje direktive o kakovosti goriv (razprava)

Izjava Komisije: Izvajanje direktive o kakovosti goriv (2014/2995(RSP))

Carlos Moedas (član Komisije) je podal izjavo.

Govorila sta András Gyürk v imenu skupine PPE in Matthias Groote v imenu skupine S&D.

PREDSEDSTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsednica

Govorili so Julie Girling v imenu skupine ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE, Paloma López Bermejo v imenu skupine GUE/NGL, Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD, Jean-François Jalkh samostojni poslanec, Jo Leinen, Nils Torvalds, Julia Reid, Tibor Szanyi, Catherine Bearder, Marju Lauristin, Fredrick Federley, Nicola Caputo in Gesine Meissner.

Po postopku "catch the eye" so govorili Monika Flašíková Beňová, Ivan Jakovčić, Lucy Anderson, Kaja Kallas, Janusz Zemke, João Ferreira in Giulia Moi.

Govoril je Carlos Moedas.

Razprava se je zaključila.


17. Ocena dobrega ugleda prevoznikov (razprava)

Izjava Komisije: Ocena dobrega ugleda prevoznikov (2014/2978(RSP))

Violeta Bulc (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Markus Ferber v imenu skupine PPE, Ismail Ertug v imenu skupine S&D, Tomasz Piotr Poręba v imenu skupine ECR, Gesine Meissner v imenu skupine ALDE, Merja Kyllönen v imenu skupine GUE/NGL, Karima Delli v imenu skupine Verts/ALE, Daniela Aiuto v imenu skupine EFDD, Georg Mayer samostojni poslanec, Wim van de Camp, Jens Nilsson, Peter van Dalen, Matthijs van Miltenburg, João Ferreira, Michael Cramer, Peter Lundgren, Massimiliano Salini, Lucy Anderson, Notis Marias, Jill Seymour, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Claudia Tapardel, Angel Dzhambazki in Andor Deli.

PREDSEDSTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredsednik

Govorili so Jörg Leichtfried, Roberts Zīle, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Dieter-Lebrecht Koch, Jutta Steinruck, Henna Virkkunen, Ole Christensen, Danuta Jazłowiecka, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Seán Kelly, Theodor Dumitru Stolojan in Deirdre Clune.

Po postopku "catch the eye" so govorili Monika Flašíková Beňová, Ivan Jakovčić, Giulia Moi, Janusz Zemke, Patricija Šulin in Nicola Caputo.

Govorila je Violeta Bulc.

Razprava se je zaključila.


18. Izvajanje partnerstva na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000092/2014), ki ga je postavil Jerzy Buzek Komisiji: Izvajanje partnerstva na področju raziskav in inovacij s Sredozemljem v skladu s členom 185 PEU (B8-0046/2014) (2014/2981(RSP))

Patrizia Toia je predstavila vprašanje.

Carlos Moedas (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Massimiliano Salini v imenu skupine PPE, Soledad Cabezón Ruiz v imenu skupine S&D, Notis Marias v imenu skupine ECR, Juan Carlos Girauta Vidal v imenu skupine ALDE, Neoklis Sylikiotis v imenu skupine GUE/NGL, Ernest Maragall v imenu skupine Verts/ALE, Dario Tamburrano v imenu skupine EFDD, Nicolas Bay samostojni poslanec, Francesc Gambús, Miriam Dalli, Ruža Tomašić, Paloma López Bermejo, Lara Comi, Monika Flašíková Beňová, Ricardo Serrão Santos in Tonino Picula.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Ivan Jakovčić, József Nagy, Miguel Viegas in João Ferreira.

Govoril je Carlos Moedas.

Razprava se je zaključila.


19. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Stanislav Polčák, Victor Negrescu, Zbigniew Kuźmiuk, Filiz Hyusmenova, Sofia Sakorafa, Igor Šoltes, Jill Seymour, Barbara Kappel, Ivan Štefanec, Anneliese Dodds, Janusz Wojciechowski, Marian Harkin, João Ferreira, Laura Ferrara, Mario Borghezio, Deirdre Clune, Richard Corbett, Eleni Theocharous, Iliana Iotova, Ádám Kósa, Damian Drăghici, József Nagy, Soledad Cabezón Ruiz, Csaba Sógor, José Blanco López, Andor Deli in Doru-Claudian Frunzulică.


20. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 544.579/OJMA).


21. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bușoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Pașcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zwiefka

Opravičeni:

Batten, Bradbourn, Crowley, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov