Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 16 grudnia 2014 r. - Strasburg

4. Przegląd przepisów pakietów dotyczących zarządzania gospodarczego, sześciopaku i dwupaku (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Przegląd przepisów pakietów dotyczących zarządzania gospodarczego, sześciopaku i dwupaku (2014/2938(RSP))

Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Burkhard Balz w imieniu grupy PPE, Pervenche Berès w imieniu grupy S&D, Bernd Lucke w imieniu grupy ECR, Cora van Nieuwenhuizen w imieniu grupy ALDE, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Steven Woolfe w imieniu grupy EFDD, Bernard Monot niezrzeszony, Esther de Lange, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kostasa Chrysogonosa, Elisa Ferreira, Sander Loones, Michael Theurer, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge`a, Miguel Viegas, Sven Giegold, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bernda Lucke, Marco Valli, Sotirios Zarianopoulos, Alain Lamassoure, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bronisa Ropė, Maria João Rodrigues, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Ashley Fox, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Ramon Tremosa i Balcells, Paloma López Bermejo, Philippe Lamberts, Patrick O'Flynn, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Philippe`a Lambertsa, Barbara Kappel, Pablo Zalba Bidegain, Isabelle Thomas, Beatrix von Storch, Philippe De Backer, Teresa Rodriguez-Rubio, Marco Zanni, Eleftherios Synadinos i Dariusz Rosati.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Patrizia Toia, Peter van Dalen, Nils Torvalds, Georgios Katrougkalos, Petr Mach, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Pervenche Berès, Bruno Gollnisch, Theodor Dumitru Stolojan, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marco Zanniego, Jonás Fernández, Richard Sulík, Antanas Guoga, Neoklis Sylikiotis, Gunnar Hökmark, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marisę Matias i Bruna Gollnischa, Paul Tang, Enrique Calvet Chambon, Luděk Niedermayer, Alfred Sant, Georgios Kyrtsos, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marca Valliego i Bernda Lucke, Tibor Szanyi, Danuta Maria Hübner, Hugues Bayet, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bernarda Monota, Lara Comi, Costas Mavrides, José Manuel Fernandes, Nicola Danti, Eva Paunova, Neena Gill, Romana Tomc i Olle Ludvigsson.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Franc Bogovič, Georgi Pirinski, Notis Marias, Emmanouil Glezos, Ivana Maletić i Virginie Rozière.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11.50 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz.12.05.)

Informacja prawna