Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2181(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0062/2014

Внесени текстове :

A8-0062/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/12/2014 - 5.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0081

Протокол
Вторник, 16 декември 2014 г. - Страсбург

5.9. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., подадено от Полша) [COM(2014)0699 - C8-0243/2014 - 2014/2181(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Jan Olbrycht (A8-0062/2014)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2014)0081)

Правна информация