Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2181(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0062/2014

Esitatud tekstid :

A8-0062/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/12/2014 - 5.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0081

Protokoll
Teisipäev, 16. detsember 2014 - StrasbourgLõplik väljaanne

5.9. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (Poola esitatud taotlus EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.) [COM(2014)0699 - C8-0243/2014 - 2014/2181(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Jan Olbrycht (A8-0062/2014)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2014)0081)

Õigusalane teave