Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2181(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0062/2014

Ingivna texter :

A8-0062/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2014 - 5.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0081

Protokoll
Tisdagen den 16 december 2014 - StrasbourgSlutlig utgåva

5.9. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. från Polen) [COM(2014)0699 - C8-0243/2014 - 2014/2181(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jan Olbrycht (A8-0062/2014)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2014)0081)

Rättsligt meddelande