Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2183(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0063/2014

Predkladané texty :

A8-0063/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/12/2014 - 5.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0082

Zápisnica
Utorok, 16. decembra 2014 - ŠtrasburgFinálna verzia

5.10. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, ktorú predložilo Grécko) (COM2014)0702 – C8-0245/2014 – 2014/2183(BUD)) Výbor pre rozpočet - spravodajkyňa: Monika Vana (A8-0063/2014)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2014)0082)

Právne oznámenie