Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 16 grudnia 2014 r. - Strasburg

11. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Przewodnicząca ogłosiła następujący komunikat:

Zalecenie komisji INTA w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym (C(2014)08355 – 20147/2954(DEA)) (B8-0346/2014) zostało ogłoszona na posiedzeniu plenarnym w poniedziałek dnia 15 grudnia 2014 r. (pkt 8 protokołu z dnia 15.12.2014).

W terminie 24 godzin, wyznaczonym w art. 105 ust. 6 Regulaminu, nie zgłoszono sprzeciwu wobec tego zalecenia.

W związku z tym zalecenie zostaje uznane za przyjęte, a decyzja zostanie opublikowana w „Tekstach przyjętych” posiedzenia, które odbędzie się jutro, w środę 17 grudnia 2014 r.

Informacja prawna