Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/0332(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

A8-0066/2014

Razprave :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.12
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0097

Zapisnik
Torek, 16. december 2014 - StrasbourgKončna izdaja

14. Proračun za leti 2014 in 2015 (razprava)
CRE

Nov splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2015

Poročilo o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015 [16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Eider Gardiazabal Rubial in Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

Predlog spremembe proračuna št. 3/2014: Prihodki od glob, plačil obresti, izplačil in povračil – Odobritve plačil - Kadrovski načrti Komisije, Odbora regij in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 3/2014 za proračunsko leto 2014, oddelek III – Komisija [16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Gérard Deprez (A8-0069/2014)

Predlog spremembe proračuna št. 4/2014: Tradicionalna lastna sredstva, DDV in osnove za bruto nacionalni dohodek (BND)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 4/2014 za proračunsko leto 2014, Oddelek III – Komisija [16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Gérard Deprez (A8-0076/2014)

Predlog spremembe proračuna št. 5/2014: Poplave v Italiji (Sardinija) v letu 2013 - Potresi v Grčiji - Žled v Sloveniji - Žled in poplave na Hrvaškem v letu 2014

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 5/2014 za proračunsko leto 2014, Oddelek III – Komisija [16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Gérard Deprez (A8-0078/2014)

Predlog spremembe proračuna št. 6/2014: Revizija napovedi tradicionalnih lastnih sredstev, prispevkov iz naslova DVD in BND

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 6/2014 za proračunsko leto 2014, Oddelek III – Komisija [16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Gérard Deprez (A8-0074/2014)

Predlog spremembe proračuna št. 7/2014: Poplave v Srbiji, na Hrvaškem in v Bolgariji

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 7/2014 za proračunsko leto 2014, oddelek III – Komisija [16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Gérard Deprez (A8-0072/2014)

Predlog spremembe proračuna št. 8/2014: Presežek, ki izhaja iz izvrševanja proračuna za leto 2013

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 8/2014 za proračunsko leto 2014, oddelek III – Komisija [16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Gérard Deprez (A8-0079/2014)

Sprostitev varnostne rezerve v letu 2014

Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sprostitvi varnostne rezerve v skladu s točko 14 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju [COM(2014)0328 - C8-0020/2014 - 2014/2037(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Gérard Deprez (A8-0068/2014)

Lastna sredstva Unije - prilagoditev nacionalnih prispevkov držav članic

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 o izvajanju Sklepa 2007/436/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti [COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Gérard Deprez in Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Gérard Deprez in Janusz Lewandowski so predstavili svoja poročila.

Govorila sta Benedetto Della Vedova (predsedujoči Svetu) in Kristalina Georgieva (podpredsednica Komisije).

Govorili so Jan Olbrycht (pripravljavec mnenja odbora REGI), José Manuel Fernandes v imenu skupine PPE, Jens Geier v imenu skupine S&D, Bernd Kölmel v imenu skupine ECR, Jean Arthuis v imenu skupine ALDE, Liadh Ní Riada v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Giulia Moi, Indrek Tarand v imenu skupine Verts/ALE, Marco Zanni v imenu skupine EFDD, Paul Rübig, Vladimír Maňka, Richard Ashworth, Nils Torvalds, Pablo Echenique, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Daniele Viotti, Davor Škrlec, Jonathan Arnott, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureşan, Derek Vaughan, Zbigniew Kuźmiuk, Younous Omarjee, Marco Valli, Georgios Kyrtsos, Victor Negrescu, Nikolay Barekov in Martina Michels.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorili so Petr Mach, Jean-Paul Denanot, Stanisław Ożóg, Giulia Moi, Salvatore Cicu, Daniele Viotti, Christian Ehler, Paul Tang, Tomáš Zdechovský, Alain Lamassoure, Petri Sarvamaa, Lara Comi, Andrej Plenković, Wim van de Camp in Ivan Štefanec.

Po postopku "catch the eye" so govorili Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, José Inácio Faria, Igor Šoltes in Marian-Jean Marinescu.

Govorili so Kristalina Georgieva, Benedetto Della Vedova, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Gérard Deprez in Janusz Lewandowski.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.15 zapisnika z dne 17.12.2014, točka 10.16 zapisnika z dne 17.12.2014, točka 10.4 zapisnika z dne 17.12.2014, točka 10.5 zapisnika z dne 17.12.2014, točka 10.7 zapisnika z dne 17.12.2014, točka 10.8 zapisnika z dne 17.12.2014, točka 10.10 zapisnika z dne 17.12.2014, točka 10.11 zapisnika z dne 17.12.2014, točka 10.3 zapisnika z dne 17.12.2014 in točka 10.12 zapisnika z dne 17.12.2014.

Pravno obvestilo