Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 16 grudnia 2014 r. - Strasburg

15. Brak środków finansowych na rzecz programu pomocy dla syryjskich uchodźców w ramach Światowego Programu Żywnościowego (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Brak środków finansowych na rzecz programu pomocy dla syryjskich uchodźców w ramach Światowego Programu Żywnościowego (2014/2996(RSP))

Benedetto Della Vedova (urzędujący przewodniczący Rady) i Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Davor Ivo Stier w imieniu grupy PPE, Norbert Neuser w imieniu grupy S&D, Karol Karski w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Kostas Chrysogonos w imieniu grupy GUE/NGL, Alyn Smith w imieniu grupy Verts/ALE, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Marcus Pretzell, Javier Nart, Marie-Christine Arnautu, Elena Valenciano, Jana Žitňanská, Afzal Khan i Javi López.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Nicola Caputo.

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrała Ska Keller.

Głos zabrali: Christos Stylianides i Benedetto Della Vedova.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna