Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0287(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0056/2014

Ingivna texter :

A8-0056/2014

Debatter :

PV 16/12/2014 - 17
CRE 16/12/2014 - 17

Omröstningar :

PV 17/12/2014 - 10.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0087

Protokoll
Tisdagen den 16 december 2014 - StrasbourgSlutlig utgåva

17. Tullbehandling för varor med ursprung i Ecuador ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tullbehandling för varor med ursprung i Ecuador [COM(2014)0585 - C8-0172/2014 - 2014/0287(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Helmut Scholz (A8-0056/2014)

Helmut Scholz redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Santiago Fisas Ayxelà för PPE-gruppen, David Martin för S&D-gruppen, Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen, Ska Keller, Ramón Jáuregui Atondo och Jude Kirton-Darling.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Daniel Caspary.

Talare: Cecilia Malmström och Helmut Scholz.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.2 i protokollet av den 17.12.2014.

Rättsligt meddelande