Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Úterý, 16. prosince 2014 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Předložení dokumentů
 4.Správa ekonomických záležitostí: revize balíčku šesti právních aktů a balíčku dvou právních aktů (rozprava)
 5.Hlasování
  5.1.Volba evropského veřejného ochránce práv (hlasování)
  5.2.Vědecké zkoumání otázek týkajících se potravin ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.3.Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy (CITES) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.4.Dohoda s Marokem o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.5.Obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci s Ukrajinou *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.6.Účast Chorvatska v Evropském hospodářském prostoru *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.7.Režim daně „octroi de mer“ v nejvzdálenějších francouzských regionech * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.8.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2014/010 IT/Whirlpool – Itálie (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.9.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. – Polsko (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.10.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas – Řecko (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.11.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2013/014 FR/Air France – Francie (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.12.Jmenování členů Jednotného výboru pro řešení krizí * (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Prohlášení předsednictví
 9.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 10.Pracovní program Komise na rok 2015 (rozprava)
 11.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 12.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 13.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 14.Rozpočty na rok 2014 a na rok 2015 (rozprava)
 15.Nedostatečné financování režimu podpory Světového potravinového programu pro syrské uprchlíky (rozprava)
 16.Autonomní obchodní preference pro Moldavskou republiku ***I (rozprava)
 17.Sazební zacházení se zbožím pocházejícím z Ekvádoru ***I (rozprava)
 18.Obnova strategie vnitřní bezpečnosti EU (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího denního zasedání
 20.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
 Příloha 1 – Volba evropského veřejného ochránce práv
 Příloha 2 – Jmenování členů Jednotného výboru pro řešení krizí
Zápis (214 kb)  Prezenční listina (65 kb)  Příloha 1 (8 kb)  Příloha 2 (8 kb)
 
Zápis (204 kb)  Prezenční listina (37 kb)  Výsledky hlasování (63 kb)  Jmenovitá hlasování (235 kb)
 
Zápis (278 kb)  Prezenční listina (63 kb)  Výsledky hlasování (367 kb)  Jmenovitá hlasování (692 kb)
Právní upozornění