Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Marţi, 16 decembrie 2014 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 3.Depunere de documente
 4.Revizuirea cadrului de guvernanță economică prevăzut de pachetul șase propuneri legislative și de pachetul de două propuneri legislative (dezbatere)
 5.Votare
  5.1.Alegerea Ombudsmanului European (vot)
  5.2.Examinarea științifică a problemelor legate de produsele alimentare ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.3.Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.4.Acord de cooperare cu Marocul privind un sistem global de navigație prin satelit (GNSS) de uz civil *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.5.Reînnoirea Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei cu Ucraina *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.6.Participarea Croației la Spaţiul Economic European *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.7.Taxele de andocare în regiunile ultraperiferice franceze * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.8.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2014/010 IT/Whirlpool (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.9.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.10.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.11.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2013/014 FR/Air France (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.12.Numirea membrilor Comitetului unic de rezoluție * (vot)
 6.Explicații privind votul
 7.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 8.Declarația Președintelui
 9.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 10.Programul de lucru al Comisiei pe 2015 (dezbatere)
 11.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 12.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 13.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 14.Bugetele pe 2014 și 2015 (dezbatere)
 15.Insuficiența fondurilor disponibile în cadrul sistemului de ajutor pentru refugiații sirieni al Programului alimentar mondial (dezbatere)
 16.Preferințe comerciale autonome pentru Republica Moldova ***I (dezbatere)
 17.Tratamentul tarifar al mărfurilor originare din Ecuador ***I (dezbatere)
 18.Reînnoirea Strategiei de securitate internă a UE (dezbatere)
 19.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 20.Ridicarea ședinței
 Lista de prezenţă
 Anexa 1 - Alegerea Ombudsmanului European
 Anexa 2 - Numirea membrilor Comitetului unic de rezoluție
Proces-verbal (216 kb)  Lista de prezenţă (65 kb)  Anexa 1 (8 kb)  Anexa 2 (8 kb)
 
Proces-verbal (216 kb)  Lista de prezenţă (37 kb)  Rezultatele voturilor (63 kb)  Voturi prin apel nominal (249 kb)
 
Proces-verbal (282 kb)  Lista de prezenţă (63 kb)  Rezultatele voturilor (343 kb)  Voturi prin apel nominal (755 kb)
Notă juridică